Kůlna byla domovem člověka neandrtálského. Svědčí o tom nalezená lebka a čelist

Kůlna je opravdový archeologický unikát. Ukrývala kosterní pozůstatky. Ale to není vše…

Zdroj: Petr Zajíček

Součástí komplexu Sloupsko-šošůvských jeskyní je i tunelová jeskyně se dvěma vchody, Kůlna. Mohutný portál často zobrazovaný na historických kresbách přechází v rozlehlou, 90 metrů dlouhou prostoru. V dávných dobách byla součástí prastarého jeskynního patra, ze kterého zbylo jen torzo protínající skalní výběžek. 

Prostorná sluj s prosvětleným vstupem orientovaným k jihu byla ideálním místem pro sídliště pravěkých lidí, což potvrdily rozsáhlé archeologické výzkumy prováděné v několika etapách.

Pěkně od začátku…

První archeologické výkopy prováděl ve druhé polovině 19. století Dr. Martin Kříž. Nejcennější nálezy byly učiněny během systematickým mnohaletých výzkumů ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně od 60. let 20. století, které vedl doc. Karel Valoch. V profilech odkrytých v sedimentech Kůlny bylo nalezeno 15 kulturních vrstev, ve kterých byly zjištěny pozůstatky člověka a jeho činnosti v několika vývojových etapách.

Čelist a část lebky neandrtálce nalezené v jeskyni Kůlna. FOTO: Petra Zajíček

Nejstarší nálezy svědčí o osídlení člověka neandrtálského Homo neanderthalensis i člověka moderního Homo sapiens sapiens. Nálezy dokládají, že v Kůlně přebýval neandrtálec již před 120 tisíci lety.

Z tohoto období pocházejí převážně kamenné nástroje. K nejcennějším nálezům patří část lebky a čelist neandrtálského člověka, jejichž stáří je přibližně 50 tisíc let. Osídlení moderním člověkem odkryly vrstvy staré přibližně 22 tisíc let a 10 až 13 tisíc let. Jednalo se o lovce mamutů, resp. lovce koní a sobů. Kůlna pak byla osídlena i v době bronzové, v 9. až 8. st. př. n. l.

V době Křížových výzkumů byla objevena spodní patra Kůlny. Jedná se o systém propastí a chodeb o celkové hloubce 75 metrů. Na konci druhé světové války byla v Kůlně zbudována německá továrna na letecké součástky. Archeologické profily byly zasypány a vchody zazděny. Přes značné poškození interiéru jeskyně se podařilo profily zachránit a výzkumy obnovit.

V dnešní době je Kůlna součástí návštěvních okruhů Sloupsko-šošůvských jeskyní. Podrobnou historii a význam Kůlny mohou návštěvníci studovat na instalovaných panelech i trojrozměrných exponátech. V zadní části je také audiovizuální prezentace.

Jeskyně Kůlna patří k nejvýznamnějším světovým archeologickým lokalitám.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články