Největší kvádr starověku překvapil německé archeology

Dosud největší kamenný blok starověku objevili němečtí archeologové při výkopech libanonském Baalbeku. Znovu nezbývá než žasnout nad schopnostmi stavitelů v době, kdy byla lidská civilizace ještě poměrně mladá.

Největší kvádr opracovaný lidmi
Největší kvádr opracovaný lidmi
Zdroj: Německý archeologický ústav

Obrovský kamenný blok byl opracovaný někdy kolem roku 27 př. n. l. v oblasti, která je dnes známa jako Hadžár al-Islam. Právě zde se nacházel kamenolom starověké Heliopole. Podobné kvádry o délce 20 metrů a čtvercovém profilu 4x4 metry byly použity pro pódium Jupiterova chrámu.

Expedice Německého archeologického institutu, která začala s výkopy před několika měsíci však objevila ještě větší blok. Na délku je sice o něco kratší – má jen 19,6 metrů – ovšem průměr má větší: 6x5,5 metrů a jeho hmotnost byla odhadnuta na 1650 tun.

Nezodpovězenou otázkou zůstává proč kvádr zůstal v lomu a nebyl nikdy odvezen. Možná se v těch rozměrech šeredně zmýlili a zjistili to opravdu pozdě.

Baalbek byl založen ve 3. tisíciletí př. n. l. jako město zasvěcené fénickému bohu Baalovi. V roce 64 n. l. byl Baalbek dobyt Římany. V době římské nadvlády měl Baalbek římskou posádku a byl nazýván Heliopolis. Po rozpadu Římské říše se stal součástí Byzantské říše a v roce 637 n. l. byl dobyt Araby, kteří akropoli přeměnili na citadelu. V roce 1516 se stal součástí Osmanské říše. V roce 1759 postihlo město zemětřesení, které značně poškodilo antické památky. Od roku 1918 leží Baalbek na území Libanonu. V roce 1984 byl zařazen na seznam Světového dědictví UNESCO. (Zdroj: Wikipedia.org)

Mohlo by vás také zajímat

Související články