Česká fotografie sbírá ocenění

Snímky Slunce autora Miloslav Druckmüllera a jeho týmu získávají ocenění doma i ve světě.

Sluneční korona
Sluneční korona
Zdroj: Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Titul Česká astrofotografie měsíce za červenec 2010 obdržel snímek "Vnitřní koróna Slunce při úplném zatmění 11. 7. 2010 ", jehož autorem je Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. z Brna.

Slunce, náš nejbližší hvězdný soused,  je bezesporu naší nejsledovanější hvězdou. Sluneční astronomové z různých koutů světa studují sluneční aktivitu s pomocí různorodých přístrojů. Mohlo by se tak zdát, že nás nemůže již ničím překvapit. Opak je však pravdou.  Stačí pouhý pohled na  snímek koróny,  abychom pochopili, jak daleko jsme od úplného pochopení dynamických procesů odehrávajících se v této nejvrchnější části sluneční atmosféry. Ohromující složitost útvarů, od koronálních smyček, koronálních děr až po velké koronální výtrysky, vše zachyceno do nejmenších detailů.

Na uvedném snímku lze rozpoznat nejen koronální útvary, ale také nádhernou protuberanci, povrch Měsíce a také hvězdy, trošku rozmazané díky pohybu

To vše dohromady tvořící celkový obraz, jehož spletitost a komplexnost věrně odráží sluneční aktivitu. Je třeba si však uvědomit, že za oním snímkem se schovává velké úsilí a práce, a to nejen během jeho pořízení, ale zejména při jeho zpracování. Originální matematické postupy použité pro redukci šumu a zvýraznění detailů činí tento snímek unikátním.

Však také podobné snímky již autora Miloslava Druckmüllera a jeho mezinárodní tým proslavily daleko za hranicemi naší republiky. A právem. Vzhledem k vysoké kvalitě je používají k další analýze mnozí sluneční fyzici. Navíc tyto záběry neslouží jenom k potěšení oka a mysli, ale také k hlubšímu pochopení fyzikálních procesů na Slunci.  Autor se této problematice věnuje dlouhodobě, v roce 2009 se například jeho snímek dostal na titulní stranu prestižního časopisu Nature.

-----------------------------------------------------------------------

Autoři snímku

Miloslav Druckmüller (Česká republika, věk 56), Martin Dietzel (Německo), Shadia Habbal (USA), Vojtech Rušin (Slovensko)
web: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/Ecl2010t/0-info.htm
Technické údaje a postup:
Optika: Ritchey-Chrétien 203mm/1640mm
Montáž: Astelco NTM 500
Kamera: Canon EOS 5D (ISO 100) řízený programem Multican (autor Jindřich Nový) počítačem běžícím pod Linuxem (Fedora)
Místo: Atol Tatakato, Francouzská Polynézie (S 17° 20\' 39.3", W 138° 27\' 3,1", 6 m n. m.)<
Datum: 11. 7. 2010
Čas: 18:45:36 UT - 18:50:05 UT

Postup zpracování:

61 obrazů pořízených během zatmění bylo kalibrováno užitím celkem 617 kalibračních snímků (darkframe, flat) a geometricky sesazeno se sub-pixelovou přesností užitím modifikované fázové korelace založené na Fourierově transformaci. Poté byly všechny obrazy složeny v jediný lineární obraz (64 bit/pixel), který byl převeden do podoby vhodné pro lidský zrak užitím adaptivních filtrů.

Použitý software byl napsán v Borlad Delphi (autoři Miloslav Druckmüller a Hana Druckmüllerová). Všichni autoři byli součástí expedice pořádané Institute for Astronomy University of Hawaii, kterou s obrovskou dávkou obětavosti organizovala Prof. Shadia Habbal. Montáž Astelco NTM 500 zapůjčil Peter Aniol (Astelco).

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články