DNEŠNÍ DEN V HISTORII: 1. července

Zdroj: Archiv

776 př. n. l.: Počátek starořeckého letopočtu v den zahájení prvních olympijských her.

Groš z doby vlády Jana Lucemburského1300: Ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře začala ražba Pražského groše.

1569: Stvrzení sjednocení Polského království a Litevského velkoknížectví Lublinskou unií.

1810: Požár sídla rakouského velvyslance v Paříži, kdy při plesu na počest sňatku Napoleona Bonaparta s rakouskou arcivévodkyní Marií Louisou zahynulo nebo bylo těžce zraněno několik desítek lidí.

1850: V habsburské monarchii vydány první poštovní známky (některé zdroje uvádějí datum 1. červen).

1863: Americká občanská válka: začala třídenní bitva u Gettysburgu, ve které byly síly Konfederace poraženy armádou Unie. Střetnutí zvrátilo průběh války ve prospěch severních států.

Padlí po bitvě u Gettysburgu

1863: Nizozemsko ruší otroctví.

1883: V Praze je vydán pod názvem „Abecední seznam dosud ohlášených P.T. abonentů pro ústřední síť telefonickou" první telefonní seznam.

1899: V Ústí nad Labem byl zahájen provoz elektrické tramvaje.

1903: Odstartoval první ročník cyklistického závodu Tour de France 1903.

1908: Signál SOS je přijat jako mezinárodní nouzový signál.

1916: 1. světová válka - v 7:30 ráno začalo jedno z největších střetnutí konfliktu bitva na Sommě.

1921: Založení Čínské komunistické strany.

1923: Kanada pozastavila veškerou čínskou imigraci do země.

1930: Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let: letadlem Ford 5AT na lince Praha–Záhřeb.

Ford 5AT (tento ovšem patřil kanadskému letectvu)

1951: Přestavbou katastrů obcí Ostravice a Staré Hamry vznikla obec Bílá.

1960: V Československu vstoupila v účinnost další správní reforma, která zrušila správní reformu z roku 1949.

1960: Somálsko získalo nezávislost.

1962: Burundi získalo nezávislost.

1962: Rwanda získala nezávislost.

1968: Smlouva o nešíření jaderných zbraní.

1. walkman1979: Firma Sony představila walkman.

1990: Východní Německo přijímá německou marku za svou měnu a oficiálně se obě země začínají hosodářsky propojovat.

1991: V Praze bylo podepsáno ukončení platnosti Varšavské smlouvy.

1997: Čína přebírá vládu nad Hongkongem po 156 letech britské koloniální nadvlády.

2002: Mezinárodní trestní soud začíná stíhat jednotlivce za genocidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a trestný čin agrese.

2003: Více než 500.000 lidí protestuje proti snahám přijmout zákony proti pobuřování v Hongkongu.

2006: V České republice začaly první páry osob stejného pohlaví uzavírat registrované partnerství.

2006: V dopravě začal platit bodový systém.

2007: Koncert pro Dianu na stadionu ve Wembley se vysílá ve 140 zemích.¨

2007: V Anglii je zakázáno kouření ve všech veřejných krytých prostorách.

2013: Chorvatsko se stává 28. členem Evropské unie.

Související články