Emoce doby jsou zakódované v knihách

Kdy byli lidé nejšťastnější v minulém století? Antropologové z univerzity v Bristolu se pokusili na tuto otázku odpovědět s pomocí emoční archeologie. Místem jejich "vykopávek" se staly v Británii vydané knihy od literatury až po návody, manuály a turistické příručky. A hledali emoce.

Emoce doby jsou zakódované v knihách
Emoce doby jsou zakódované v knihách
Zdroj: archiv

Sestavili seznam slov, která vyjadřují emoce: 146 slov vyjadřujících hněv, 92 strach či obavy, 224 slov naznačujících radost, a naopak 115 smutek, 30 zástupců znechucení a 41 výrazů překvapení. A pak začala analýza knih vydaných v každém roce 20. století s pomocí počítačů. Šlo o miliardu slov v milionech knih.

"Nechtěli jsme najít nic konkrétního. Byli jsme zvědaví a trochu očekávali, že používání emočních výrazů bude více méně konstantní v čase," citoval server NPR Alexe Bentleyho, který se na výzkumu podílel. Proto bylo překvapivé, že výsledná data ukázala značné výkyvy bez ohledu na to, že se měnila i popularitarůzných výrazů.

Překvapivé výsledky

"Jasnost některých modelů byla myslím překvapivá pro všechny z nás," dodal Bentley. Radost byla nejvíce čitelná ve 20. letech minulého století. Druhým protipólem byl válečný rok 1941.

Emoce napříč 20. stoletím

Výsledky přitom nebyly dány jen tím, že během války se logicky píše více o hrůzách a obětech. Emoční výkyvy se projevily napříč všemi publikacemi - tedy i v návodech a příručkách. Zároveň vyšla najevo překvapivá skutečnost, že projevování emocí v průběhu 20. století klesalo. Předpoklad byl přitom opačný, že lidé na počátku století byli uzavřenější a nedávali své emoce najevo, a nyní s rozvojem komunikačních technologií z internetu emoce přímo tryskají.

"Kolem roku 2000 jsme používali méně častěji slova vyjadřující emoce než o sto let dříve, ať již to byl hněv, radost, zlost, znechucení či překvapení," uvedl Bentley a dodal, že výjimku představovala doba těsně před rokem 1980, kdy se zvýšila frekvence slov vyjadřujících strach.

Strach, který zvolil Thatcherovou

Ve skutečnosti tam je jen jedna výjimka, kterou Bentley a jeho kolegové zjistili: strach.

"Strach vyjadřujícící výrazy se začínají vyskytovat častěji těsně před 1980," říká Bentley a odkazuje tak na dobu před nástupem Margaret Thatcherové, kdy Británie čelila ekonomickému propadu a rostoucí nezaměstnanosti spojenými s vlnou stávek.

V anglosaském světě se podobné jazykové analýzy provádějí často a hodně se o nich píše především během voleb, kdy se rozebírá četnost výrazů v projevech předních politiků. Tedy nakolik mluví o sobě, o svých protivnících a jaká témata či hodnoty akcentují. U nás není tato metoda příliš popularizovaná.

Podobná knižní analýza, by pak byla v našich podmínkách komplikovaná tím, že přinejmenším polovinu z minulého století u nás fungovala cenzura kombinovaná s prosazováním určitých pohledů a témat, která by výzkum deformovala, protože se například užívalo termínu láska ve spojení se Sovětským svazem.

Související články