Horké ostrovy v atmosféře zkreslují obraz oteplování klimatu

Nová studie odpovídá na otázku, proč je proces oteplování klimatu na Zemi nerovnoměrný a dílčí měření často vydávají protichůdné údaje. Teplo se totiž podle autorů analýzy akumuluje nerovnoměrně v atmosféře, kde vznikají horké ostrovy, které unikaly meteorologickým měřením.

Oteplování země probíhá nerovnoměrně, ale jde o setrvalý trend.
Oteplování země probíhá nerovnoměrně, ale jde o setrvalý trend.
Zdroj: dollarphotoclub.com

Troposféra je vrstva ovzduší nejblíže k povrchu, kde se odehrává počasí, s nímž přicházejí lidé do styku. Také je to vrstva, kterou pravidelně přeměřujeme posledních sto let. Globálně meteorologické stanice, balóny i modernější satelity žádné výrazné oteplování nebo naopak ochlazování nezaznamenaly.

Strašení globálním oteplováním je absurdní

Výzkum Stevena Sherwood a Nidhi Nashantové, zveřejněný v Research Letters, však odhaluje slabiny dosavadních zaznamenávání dynamických procesů v ovzduší. Dokazuje, že troposféra se otepluje nerovnoměrně kvůli vytváření horkých bodů (hot spots), které se jen velmi špatně zapracovávají do celkového obrazu.

Autoři studie tvrdí, že přestože dílčí měření teplot vyvracela oteplování, troposféra se ohřívá přibližně o 80 % rychleji než průměrné teploty na povrchu. Původní zpochybněné modely přitom předvídaly, že rychlost ohřívání ovzduší bude o 64 procent rychlejší.
Zmíněné dosavadní modely byly přitom vážně zpochybněny, protože právě neodpovídaly měřeným údajům. Začalo se proto mluvit o „přestávce" v globálním oteplováním. Nové výzkumy však ukazují, že většinu se klimatologové opírají o nepříliš správné odhady vývoje klimatu procesy akumulace i výměny tepelné energie uvnitř klimatického systému. Mimo jiné tak některé výzkumy upozorňují na špatné modelování schopnosti oceánů pohlcovat teplo.

Vlastní kapitolou je pak otázka, co je příčinou globálního oteplování: zda nějaký přirozený cyklus, který pozemské klima prodělávalo už během miliard let, nebo lidská civilizace se všemi svými projevy, které ovlivňují prostředí.

Související články