Hvězdný dar od Boha: Zabijete-li bílého lva, zabijete svět

Přesně jak bylo předpovězeno, narodila se na Štědrý den v Betlémě léta páně roku 2000. Bílá lvice Mara, která se stala počátkem návratu bílých lvů do volné přírody, jejich původní domoviny, na území Velké Timbavati. Její děti a vnoučata dnes žijí v chráněné oblasti „Tsau!". Bílí lvi nejsou albíni, jak bychom čekali, ale unikátem, genetickou raritou vztahující se k jediné endemické oblasti na zeměkouli – africké Timbavati. Genetický marker tohoto vzácného fenotypu byl identifikován teprve před třemi lety v roce 2012.

Původní obyvatelé kmenů Tsonga a Sepedi věří, že bílí lvi jsou hvězdným darem Boha a s jejich příchodem na Zem jsou spojené velké změny.
Původní obyvatelé kmenů Tsonga a Sepedi věří, že bílí lvi jsou hvězdným darem Boha a s jejich příchodem na Zem jsou spojené velké změny.
Zdroj: Thinkstock

Za vědeckým výzkumem bílých lvů však stojí i starověké moudrosti, které jsou ústně předávány původními obyvateli kmenů Tsonga a Sepedi po generace. Tito lidé věří, že bílí lvi jsou hvězdným darem Boha a s jejich příchodem na Zem jsou spojené velké změny. Rovněž věří, že jejich příchod je varovnou zprávou pro člověka o jeho vlastním přežití. Afričtí stařešinové je nazývají „Hvězdní lvi". Stejně tak jméno Tsimba Vati pochází ze starověku a v doslovném překladu znamená Lví hvězda. Lidé Shangaan věří, že bílí lvi jsou strážci Země. Marie Khosa, která je považovaná za královnu lvů Timbavati řekla: „Loku u Dlaya ngala basu u dlaya tiko – Zabijete-li bílého lva, zabijete svět". Možná proto se má za to, že bílí lvi drží ochranu nad celým světem.

Sběratelé trofejí

Velmi často se lze setkat s názorem, že tyto krásné velké bílé kočky nejsou schopné v přírodě přežít právě kvůli svému zbarvení. Jedná se však o zcela nepodložený fakt a jak ukazují výzkumy ekologa Jasona Turnerea, bílí lvi jsou v lovu stejně úspěšní, a někdy dokonce úspěšnější, než jejich snědí sousedé ve vedlejším Kruegerově národním parku.
Bohužel pro svou bílou barvu jsou atraktivním zbožím pro lovce - sběratele trofejí, a tak kvete nelegální obchod s těmito zvířaty, která jsou chována v zajetí. Když jsou koťaty, jsou využíváni na fotografování za peníze a ve věku dospělosti jsou buď prodáni na odstřel, nebo ponecháni pomalému umírání někde v kleci. I to byl důvod vzniku nadace na jejich ochranu Global White Lion Protection Trust, neboť v současné době neexistuje zákon, který by lvy chránil.

Pro svou bílou barvu jsou atraktivním zbožím pro lovce - sběratele trofejí, a tak kvete nelegální obchod s těmito zvířaty, která jsou chována v zajetí.

Zpátky do divočiny

Nadaci založila Linda Tucker, která v roce 1991 po setkání s bílým lvem, vyměnila dráhu úspěšné modelky a kariéru v oblasti marketingu za celoživotní poslání - ochranu bílých lvů. O bílých lvech napsala i dvě knihy – Záchrana bílých lvů a Tajemství bílých lvů, dětí Boha Slunce. Nadace má odbornou radu, která zahrnuje jak tradiční stařešiny, tak vědce, politiky a odborníky v mnoha dalších oblastech ať již finančních, či právních a to doslova z celého světa. Lindina činnost pomohla zajistit plochy jedinečného dědictví v podobě území - staronový domov - pro bílé lvy a úspěšně přivedla tři lví smečky znovu zpět do divočiny. Lví tlupy jsou pečlivě monitorované v rámci vědeckého projektu zaměřeného na obnovu genetických zásob bílých lvů do oblasti jejich původu.
Tato chráněná oblast leží podél řeky Klaserie a zahrnuje zhruba 5000 akrů v těsném sousedství Kruegerova národního parku. Linda Tucker doufá, že se jí podaří zabezpečit mnohem více tohoto dědičného teritoria bílých lvů díky finanční podpoře, která přichází z celého světa. A že potřebné finanční prostředky jsou nemalé, neboť je nezbytná stálá ochrana celé oblasti koridoru pobřeží řeky Klaserie, jež dává život celému biotopu.

Bílí lvi nejsou albíni, jak bychom čekali, ale unikátem, genetickou raritou vztahující se k jediné endemické oblasti na zeměkouli – africké Timbavati.

Cesta Hvězdného lva

Mnoho lidí, kteří měli možnost strávit čas v „Tsau!" v přítomnosti bílých lvů zažilo velmi hlubokou a život měnící zkušenost! Avšak „Tsau!", na rozdíl např. od Krugerova národního parku, není otevřeno běžné veřejnosti, a tak jediným způsobem, jak navštívit bílé lvy a pozorovat je v divoké přírodě, je Cesta Hvězdného lva pod vedením mezinárodně uznávané komunikátorky se zvířaty Wynter Worsthorne. Wynter má své semináře již i v České republice. Cesta Hvězdného lva se koná pouze dvakrát, či třikrát do roka, a je limitována maximálním počtem 12 účastníků. Tyto výpravy slouží hned několika účelům – rozšířit zprávu o bílých lvech a jejich osudu, kdy byli objeveni západním člověkem, umožnit lidem znovu se spojit s přírodou a samozřejmě pomoct finančně podpořit celý projekt.