Inteligentní lidé jsou více důvěřiví

Nová analýza tvrdí, že inteligentnější lidé jsou i důvěřivější. Tedy přesněji řečeno podle vědců z Oxfordské univerzity roste pravděpodobnost, že takoví jsou. A pojí se s tím i další benefity - jako to, že jsou i šťastnější a zdravější.

Inteligentní lidé jsou více důvěřiví
Inteligentní lidé jsou více důvěřiví
Zdroj: archiv

Autoři studie si závěry studie vysvětlují tak, že vyšší inteligence umožňuje lidem posoudit povahu jiných lidí a díky tomu vytvářet pevnější sociální vazby. Také to umožňuje lépe vyhodnotit různé situace a motivace zainteresovaných lidí.

"Inteligence je prokazatelně spojena s důvěrou , a to i v okamžiku, kdy vezmete v úvahu faktory, jako je rodinný stav, vzdělání a výše příjmu. To potvrzuje výzkumy, že schopnost odhadu charakteru je určitá součástí lidské inteligence, která se vyvinula přirozeným výběrem. Nicméně, je možná i další interpretace důkazů, a je zapotřebí dalšího výzkumu, aby je bylo možné odlišit," uvedl hlavní autor studie Noah Carl z Katedry sociologie. 

Výzkum je prý významný i proto, že sociální důvěra přispívá k úspěchu důležitých institucí ve společnosti, jako jsou systémy sociálního zabezpečení i finančních trhů. Kromě toho. Možná odtud se odvíjí i zjištěná nekauzální vyšší míra štěstí a fyzického zdraví.

Carlův kolega profesor Francesco Billari k tomu dodal: "Lidé, kteří důvěřují ostatním se podle svých výpovědí těší lepšímu zdraví a většímu štěstí. Studium sociální důvěry má proto širší důsledky v oblasti veřejného zdraví, vládní politiky a soukromé charity, a existují dobré důvody domnívat se, že vlády, náboženské skupiny a další občanské organizace by se měly snažit posilovat větší důvěru ve společnosti. Sociální důvěra se stává stále důležitějším tématem pro akademiky, kteří chtějí pochopit příčiny lepšímu zdraví a větší štěstí ve společnosti."

Související články