Lalibela – kostely opředené legendami

Necelé tři hodiny letu od Addis Abeby směrem na sever k hranicím s Eritreou leží jedno z nejposvátnějších a zároveň nejzáhadnějších míst v Etiopii – Lalibela. Městečko s osobitou architekturou příbytků s neobvyklým kruhovým půdorysem skrývá poklad téměř srovnatelný s egyptskými pyramidami. Poklad v podobě třinácti kostelů z 12.-13. stolet

Bet Maryam je daleko menší a intimnější než Bet Medhane Alem a má bohatě dekorovaný interiér. Kromě rytiny zdobeného lalibelského kříže, Davidovy hvězdy a dalších stropních maleb, skrývá pro badatele zapovězené tajemství v podobě sloupu obaleného látkami. Podle kněžích, kterých jsou v Lalibele desítky a obvykle jeden čte ze svatého písma či klimbá v každém z kostelů, je na onom sloupu popsáno, jakým způsobem byly kostely zkonstruovány a zároveň popisuje začátek a konec světa ve starém jazyce Ge’ze. Kněží tvrdí, že do 16. století tento sloup zářil a že by bylo nebezpečné rozkrýt jeho tajemství, proto zůstává zahalen látkami, i přes mnoho žádostí badatelů o jeho prozkoumání.

Související články