Představujeme nový sloninec

V Zoo Praha byl dokončen nový pavilon slonů, který splňuje ty nejnáročnější požadavky na jejich chov a do kterého se sloni už zanedlouho přestěhují. Největší stavba v historii pražské zoo – rozsáhlá expozice pro slony, hrochy a antilopy – tak vstupuje do další fáze. Po dokončení hrošince a vybudování venkovních expozic se celý komplex otevře na jař

Proč jsme postavili nový pavilon pro slony?
Stávající Pavilon velkých savců, který vedle dalších zvířat obývají i pražští sloni Mekong, Gulab a Shanti, neodpovídá svými parametry současným požadavkům na chov slonů. Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) doporučuje pro samice 200 m2 a pro samce 50 m2 vnitřních prostor. V Pavilonu velkých savců je k dispozici pouze společné stání samic o ploše 95 m2 a stání samce o rozloze 49 m2.


Pavilon velkých savců má i řadu dalších nedostatků. Problematické je například zajišťování tepelné pohody chovaným zvířatům, a to vzhledem k prakticky naprosté absenci tepelných izolací.
Bezprostředním impulzem pro zahájení přípravy výstavby nového pavilonu slonů byla katastrofální povodeň v srpnu 2002, která ukázala, že umístění pavilonu se zvířaty, jež lze jen těžko přepravit ze zaplaveného území, je naprosto nevhodné.

Parametry nového slonince
Autorský návrh nové expozice slonů, hrochů a antilop: 
ateliér AND (ing. arch. Vratislav Danda, ing. arch. Pavel Ullmann, ing. arch. Josef Klika)
Investor akce: Odbor městského investora MHMP
Zhotovitel stavby: Sdružení Skanska, a.s. a SPS engineering s.r.o. 
Zahájení stavby: září 2010
Zastavěná plocha pavilonu slonů: 1.414 m2
Obestavěný prostor pavilonu slonů: 11.500 m2
Plocha výběhu: 8.681 m2

Moderní pavilon – komfort pro naše slony
Nový pavilon patří k chovatelskému zázemí expozice slonů, které bude skryté v zeleni a do nějž návštěvníci nebudou mít přístup. Do pavilonu budou moci nahlížet pouze z vyhlídky, k níž povede visutá lávka. Expoziční pavilon nevznikl, protože sloni budou trávit co nejvíce času v prostorném venkovním výběhu. Samotný pavilon je tedy neexpozičním, čistě technickým dílem vyprojektovaným tak, aby slonům poskytovalo maximální pohodlí. 
Prostorný pavilon je určen pro skupinu až deseti slonů indických včetně dvou dospělých samců a několika mláďat. Slony nebude nutné na noc vázat a celkové pojetí ubikací umožní kontaktní chov i tzv. chráněný kontakt, podle konkrétních jedinců ve skupině.

Na boxy pro jednotlivé samce a samice navazují společné prostory, opět zvlášť pro samce a zvlášť pro samice. Společným prostorám dominuje bazén. Nad ním se nachází kupole, která spolu se střešními okny vpouští do interiéru dostatek denního světla. Povrchy podlah jsou částečně opatřeny měkkou nášlapnou vrstvou, nechybí ani pískoviště. Masivní ocelová oddělovací vrata v protikorozní úpravě mají hydraulický, elektrický, anebo manuální pohon. Teplo v pavilonu zajišťuje plynová kotelna. Podlahy jsou vyhřívané a tepelný komfort i v největších mrazech zabezpečí soustava zářičů umístěných pod stropem.

Venkovní expozice slonů – atraktivní podívaná pro návštěvníky
Na stavbu pavilonu naváže stavba exteriérů a interiérů nové expozice, investorem bude opět Odbor městského investora MHMP. Druhou navazující stavbou je Naučná stezka v předpokládané hodnotě 20 milionů korun včetně DPH, jejímž investorem bude Zoo Praha.

Dominantou expozice bude prostorný venkovní výběh, určený hlavně pro slonice s mláďaty. Se skupinou slonic bude trávit čas i samec, pokud to jeho chování umožní. V opačném případě bude samec obývat neexpoziční výběh na západní straně pavilonu.

Výběh samic, který vytvoří iluzi otevřené krajiny s vodním tokem, bude možné jednoduše přepažit a vytvořit tak dva samostatné prostory. Návštěvníci tu uvidí slony v jejich přirozeném prostředí hned z několika vyhlídek. Součástí výběhu budou ostrůvky zeleně a velký bazén s mělčinou i hlubší vodou, pojatý jako přírodní nádrž. Výběh bude natolik členitý, že poskytne slonům dostatek příležitostí k tomu, aby se zaměstnávali pro ně zajímavými činnostmi.

Po celém obvodu expozice povede Naučná stezka,která bude zaujímat plochu 4500 m2 a která představí slony v širším kontextu než pouze jako živočišný druh. Návštěvníci zde najdou informace jak o slonech z pražské zoo, tak i o prostředí, v němž sloni žijí ve své domovině. Stezka popíše například to, jakým způsobem se kult slona prolíná do kultury jihovýchodní Asie; výklad doplní autentické předměty dovezené přímo z Indie i replika hinduistického chrámu či vesnice lovců slonů. Nebude chybět ani průřez dlouhou historií vzájemného soužití lidí a slonů či přístřešek s interaktivními hracími prvky.

Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Související články