Malé vodní nádrže Jiří a Petr

Mezi letošní nominací na stavbu roku Karlovarského kraje 2012 mne zaujaly malé vodní nádrže Jiří a Jaruška v obci Jenišov. Rozhodl jsem se na nádrže podívat a vydal jsem se je hledat.

Cesta nebyla vůbec jednoduchá, neboť žádné vodní nádrže nikde nebyly značeny, ukazatele směru také chyběly (škoda, myslím si, že by si to zasloužily). Po optání u místních jsem si potvrdil svůj naplánovaný směr. Dorazil jsem do místa nazvaného Oáza, kde byl jeden větší rybník, ale žádné vodní nádrže. Co jsem však našel, byla improvizace letního kina v podobě amfiteátru, což mne zaujalo, neboť jsem si myslel, že nejbližší letní kino je v Karlových Varech. Součástí Oázy jsou stáje s koňmi a tzv. rybářská bašta - ideální pro výlet s dětmi. Nepropadl jsem panice, nádrže Jiří a Jaruška jsem našel o kousek dál.

 

Obě nádrže jsou vytvořeny v rámci revitalizace vodních toků. Za krátkou dobu se kolem nich vytvořila biodiverzita s pestrým životem. Účelem těchto dvou nádrží je retence vody v krajině a umožnění procesů samočištění. Dalším důvodem vytvoření těchto nádrží je neutralizace vody z výsypek bývalých povrchových dolů. U obou nádrží je vytvořen bezpečnostní přeliv, který je opevněn kameny a je možné ho přejít (pokud neplní svoji funkci).

 

Přímo podél vodních nádrží je vytvořena stezka pro turistiku, její hlavní nevýhodou je oplocení, přes které se nedostanete přímo na cestu, ale je nutno se vrátit zpět k Oáze. Stezka vede podél trati Karlovy Vary – Cheb, její délka je přibližně 3 kilometry. Bohužel není nijak značená a její vyústění je prapodivné, řekl bych až nedokončené – na předměstí Chodova, cyklotrasa č. 2016. Dále se dá jet do Hor, doporučuji (na vrcholu kopce) jet přes polní letiště označené jako LKHORY. Odtud se vrátit po silnici do Jenišova, či jinou cyklostezkou pokračovat dále.

 

Návštěvu těchto míst doporučuji pro odreagování od každodenního stresu a načerpání nové síly
a inspirace.

Související články