Nejznámější český exulant, který se nemohl kvůli víře vrátit

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ Autorem těchto výroků je významný český filozof, myslitel a spisovatel Jan Amos Komenský. Narodil se před 422 lety 28. března 1592.

Nejznámější český exulant, který se nemohl kvůli víře vrátit
Nejznámější český exulant, který se nemohl kvůli víře vrátit
Zdroj: archiv

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!

Místo narození autora spisů Labyrint světa a ráj srdce, Dvéře jazyků otevřené nebo Svět v obrazech není přesně známo, kromě Uherského Brodu se udává ještě i Nivnice nebo Komňa. Ať tak či onak, rodištěm byla Morava, kterou Komenský považoval celý život za svou vlast.

Svůj život zasvětil didaktice, metodice výuky a je chápán jako zakladatel moderní pedagogiky. Ne nadarmo si vysloužil přízvisko Učitel národů. Jeho celoživotní dílo je nutno ocenit tím víc, že v té době byla většina lidí negramotných, neexistoval organizovaný školní systém ani povinná školní docházka a studovat mohli jen majetní a navíc pouze mužského pohlaví.

Z jeho pedagogických názorů stojí za připomenutí třeba ten, kterým požadoval, aby žádné dítě nebylo vyloučeno z výchovy, ani to nejméně nadané. Protože i to lze aspoň částečně vychovat. Důležitá pro Komenského byla i kázeň. I když odmítal tělesné tresty za neznalost, za porušení kázně je v jistých případech připouštěl. Vzdělání podle Komenského nikdy nekončí, ale naopak trvá neustále.

Rodina Komenského pocházela z měšťanského prostředí a po svém otci Martinu Szegesovi, významném stoupenci Jednoty bratrské, získal Komenský vztah k protestantské církvi. Sám se pak stal posledním biskupem Jednoty bratrské.

Po studiích doma i v zahraničí se vrátil na Moravu, kde byl roku 1616 vysvěcen na kazatele a působil jako rektor školy ve Fulneku. Osud Komenskému nakloněn ale příliš nebyl. Na mor mu zemřela jeho první žena a dvě děti, navíc coby nekatolík musel od roku 1628 v souvislosti s pobělohorskou rekatolizací země po porážce stavovského povstání působit v exilu. Pohyboval se na mnoha místech Evropy – v Polsku, v Anglii, v Uhrách (dnešní Maďarsko), ve Švédsku či v Nizozemsku.

Konec nadějím na návrat do milované vlasti učinil vestfálský mír, kterým byla v roce 1648 ukončena dlouhá a krvavá třicetiletá válka. Kdo chtěl, mohl se vrátit zpět do země, ovšem musel přijmout katolickou víru a nové zákony. Reakcí na tento stav se stal Komenského Kšaft umírající matky Jednoty bratrské i s památným nadčasovým výrokem: „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“ Právě takto se rozloučil s vlastí i s církví.

Podzim života strávil Komenský v Amsterodamu, kde mu společníka dělal mimo jiných i malíř a rytec Rembrandt van Rijn a kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu i lékař a amsterodamský starosta Nicolaes Tulp. Zemřel 15. listopadu 1670, poslední odpočinek našel v kostelíku v Naardenu.

Pavlína Pitrová

Související články