Přelomový objev NASA: Vědci zjistili, že na Marsu teče řeka. Voda znamená život.

Mars není suchá vyprahlá planeta, jak jsme si vždy mysleli. NASA dnes potvrdila, že má důkaz potvrzující původní hypotézu: na povrchu čtvrté planety naší Sluneční soustavy za určitých podmínek teče voda. Z údajů získaných ze satelitu Mars Reconnaissance Orbiter experti rozpoznali ložiska soli. Právě díky ní, může na chladné planetě, kde se teploty obvykle pohybují pod bodem mrazu, v řídkém vzduchu proudit voda.

Zatím není jasné, odkud se tekoucí voda na Marsu bere. Jednou z možností je, že na sebe sůl váže vodu z atmosféry.
Zatím není jasné, odkud se tekoucí voda na Marsu bere. Jednou z možností je, že na sebe sůl váže vodu z atmosféry.
Zdroj: NASA/JPL/University of Arizona

"Naším úkolem na Marsu bylo sledovat vodu. Je to první krok v misi hledání života ve vesmíru. Nyní máme přesvědčivé důkazy, které potvrzují to, co jsme dlouho předpokládali. Na dnešním Marsu proudí voda!" řekl John Grünsfeld, astronaut a administrátor Vesmírného ředitelství NASA ve Washingtonu.

Podrobná pozorování koryt na povrchu Marsu přinesla zajímavá zjištění: v různých obdobích se tato oblast mění. Koncem jara se na některých místech objevují tmavé pruhy, které rostou během léta a na podzim mizí. Podle odborníků NASA se jedná o tekoucí vodu. Díky speciálnímu nástroji, který dokáže určit chemické složení materiálu, došli k závěru, že se v těchto místech vyskytují soli, které snižují bod mrazu. Voda tak zůstává v kapalném stavu, podobně jako na Zemi sůl na silnicích způsobuje, že sníh a led roztávají rychleji.

Voda je znamením života. Dá se tedy předpokládat, že pod povrchem existuje život v mikrobiálním stavu.

Zatím není jasné, odkud se tekoucí voda na Marsu bere. Jednou z možností je, že na sebe sůl váže vodu z atmosféry. "Sůl byla přítomna pouze v některých obdobích, když byly proudy nejširší. Proces, při kterém vznikají, je zdrojem hydratace," vysvětluje Lujendra Ojha s Technologického institutu v Atlantě, hlavní autor zprávy publikované v Nature Geoscience. Podle jeho zjištění hrají hlavní roli minerály zvané chloristany. Soli na Marsu jsou pak směsí chloristanu hořečnatého, chlorečnanu hořečnatého a chloristanu sodného. Některé chloristany dokáží zabránit kapalině před zmrznutím i v extrémních podmínkách, jako je -70 stupňů Celsia. Na Zemi se v přirozené podobě vyskytují na pouštích. Na Marsu už byly identifikovány dříve, ovšem nyní poprvé v kapalném stavu a poprvé z oběžné dráhy Rudé planety.

Pro Ojha jsou nové poznatky důkazem toho, že záhadné tmavnoucí pruhy, které poprvé spatřil na povrchu Marsu před pěti lety, jsou skutečně proudy vody. "Když většina lidí mluví o vodě na Marsu, mají obvykle na mysli starověká jezera nebo hluboce zmrzlé plochy. Nyní víme, že zde existuje i tekoucí voda," řekl Ojha k přelomovému objevu.

Zdroj: Youtube

"Zatím jsme nebyli schopni zodpovědět otázku, zda mimo naší planetu existuje ve vesmíru život. Nyní můžeme sledovat nově objevenou vodní stopu. Voda je znamením života. Dá se tedy předpokládat, že pod povrchem existuje život v mikrobiálním stavu," uvedl specialista NASA na výzkum planet Jim Green. Dosud NASA podrobně prozkoumala pouze 3% Rudé planety. Nyní plánuje najít více takových míst, kde by se mohly nacházet další slané proudy.

Související články