S oteplováním to není tak horké

Skupina předních vědců NASA oznámila, že dosavadní klimatické modely předpovídající oteplování jsou značně přehnané.

S oteplováním to není tak horké
S oteplováním to není tak horké
Zdroj: archiv

Podle jejich modelu alarmisté podcenili ochlazovací efekt, který stoupající koncentrace CO2 vyvolá.

Podle Lahouari Bounouaové z Goddardova střediska vesmírných letů a dalších odborníků z NASA a Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA) vytvoří zvýšení koncentrace CO2 lepší podmínky pro vegetaci, která plyn využívá v rámci fotosyntézy pro svůj růst. S globálním oteplováním to díky zelenému boomu nebude tak horké a i zdvojnásobení emisí CO2 oproti dnešku povede k zvýšení průměrné teploty globálního klimatu o 1,64 stupně Celsia, což je mnohem méně, než předpokládají katastrofické scénáře.

Také si přečtěte související článek "Zatím není dost CO2 na apokalypsu".

Přitom snižování emisí skleníkových plynů je spojeno s až monstrózním vyjednáváním na mezinárodní úrovni a stanovováním limitů s nemalými dopady v ekonomické sféře. Dosavadní materiály OSN volají po snížení emisí CO2, aby se udrželo globální oteplování pod hranicí dvou stupňů Celsia. Současná koncentrace CO2 je přitom 390 ppm (částic na milion) a dosavadní modely varovaly, že mezní hranicí by měla být koncentrace 450 ppm, jakkoli se to zdálo nedosažitelné a někteří ekologové proto volali po drastických opatřeních.

Nový model však ukazuje, že i v rámci současných trendů by nedošlo k dramatickému oteplení klimatu vlivem emisí CO2, protože koncentrace CO2 v současnosti vzrůstá o 2ppm ročně. Bounouaová s kolegy zároveň ukázala, že modelování klimatu je komplexní problém, který vědci zdaleka nezvládli do všech detailů. Mluvčí skupiny vědců v této souvislosti znovu zdůraznila potřebu dalšího zpřesňování klimatických procesů s ujištěním, že každým rokem se toto poznání zlepšuje.

Neznamená to, že by mohlo lidstvo začít bezuzdně znečišťovat planetu, na které žije, ale přehnaná varování mohou vést k opačnému důsledku - že je veřejnost přestane brát vážně. Klimatologové v uplynulých letech výrazně zapracovali na oslabení své důvěryhodnosti.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články