Ozonová smrt

Vyhynutí dinosaurů po srážce s asteroidem před 65 miliony let nepatřilo k největším ohrožením života na Zemi. Jedno větší vyvolala megaerupce před 250 miliony let.

Ozonová smrt
Ozonová smrt
Zdroj: archiv
Rozsah pokrytí Sibiře lávou po megaerupci před 250 miliony let.

Geologové zjistili překvapivě vysoké hodnoty obsahu fluorinu a chlorinu v sibiřských lávách, jejichž stáří spadá právě do doby před 250 miliony let. Podle všeho tehdy masivní vulkanická vrsva vrhla do ovzduší ozon likvidující plyny. Podle nálezů vymřelo přibližně 90 procent živočichů v moři a 70 procent živočichů na souši.

Nové vysvětlení “Velkého vymírání” ne konci Permu nabídl graduovaný student MIT Benjamin Black se svými kolegy na setkání Americké geofyzikální unie. Odborníci již dlouho bojují s vysvětlením událostí v tomto období. Většinou se klonily, že tak rozsáhlé vyhynutí nastalo následkem zřetězení rozličných faktorů - postupných změn v chemii oceánů a ovzduší. Někteří si myslí, že katastrofu způsobilo uvolnění metanu z mořského dna, nebo opět osvědčená srážka s asteroidem.

Svět ovšem vypadal na sklonku permu jinak.

Megaerupce však může být relevantní pohromou. Na Sibiři před 250 miliony let vyvrhla série silných erupcí lávu na ohromné rozloze dvou miliónů kilometrů čtverečních. A množství fluorinu a chlorinu ve vzorcích podle mladých vědců napovídá ohromné síle erupce.
Podle odhadů se tak dostalo do ovzduší 9 bilionů tun síry, 8,5 bilionů tun fluorinu a 5 bilionů tun chlorinu. Podobně jako průmyslově produkované chlorofluorokarbony dnes mohla takové množství vážně narušit ozonovou vrstvu, která chrání živé organismy před smrtícím UV zářením.

Nicméně vulkanolog Stephen Self upozorňuje, že zůstává otázkou, co se se sírou, fluoriny a chloriny v atmosféře stalo a jak dlouho trvalo, než z ovzduší zmizely a jakým mechanismem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články