Začalo 6. vymírání druhů?

Rychlý pokles populací u různých druhů savců a dalších živočichů dosáhl alarmující hranice.

Začalo 6. vymírání druhů?
Začalo 6. vymírání druhů?
Zdroj: archiv

Během posledních 540 miliónů let byl život na Zemi pětkrát zdecimován hromadným vymíráním živočichů,kdy zmizely minimálně tři čtvrtiny do té doby žijících druhů. Nyní jsme podle nové studie zveřejněné v časopise Nature svědky počátku podobné události.

V minulosti to bylo ničivé záření paprsků gama z vesmíru nebo pád asteroidu, který ukončil evoluci dinosaurů. Viníkem počínajícího vyhynutí života na Zemi je údajně člověk. Podle autorů článku rychlý pokles populací u různých druhů savců a dalších živočichů dosáhl alarmující hranice. Nicméně, protože tento trend souvisí s rozvojem lidské civilizace a doprovodnými změnami klimatu, je možné katastrofě zabránit.

Polárním medvědům mizí led pod nohama. FOTO: ISIFA

"Pokud se podíváme na kriticky ohrožené druhy savců - u nichž hrozí vyhynutí poloviny populace během tří jejich generací - a z toho vyvodíme, že mohou zcela zmizet během tisíce let, dostává se to mimo hranice přirozeného vývoje a vypovídá to o tom, že se posouváme do reality masového vyhynutí," prohlásil Anthony Barnosky, biolog z University of California at Berkeley a hlavní spoluautor studie.

H. Richard Lane, programový ředitel divize Vědy o Zemi při Národní nadaci pro vědu, která výzkum financovala, pak zdůrazňuje, že hrozba masového vymírání druhů v důsledku změn klimatu ve spojení s lidskou činností by la dosud podceňována a opomíjena.

"Tato studie ukazuje, že je to stále na postupu, a může to mít nepředvídatelné a hlavně nevratné důsledky pro prostředí i lidstvo," prohlásil Lane.

Baronsky na základě stavu v současnosti kriticky ohrožených druhů odhaduje, že 6. masové vymírání by mohlo přijít poměrně brzy - během tří až 22 století. To ovšem ukazuje na značný rozptyl a řadu neznámých, které celý proces ovlivňují.

Druhy vymírají strašlivou rychlostí

Podle Baronského čelí druhy bouřlivému mixu vlivů, který je dostává na trajektorii vyhynutí, když se musejí potýkat s fragmentací životního prostředí, invazivními druhy, nemocemi a změnami klimatu. A přestože se dosud vyhynutí fakticky týkalo jen nějakého jednoho či dvou procent živočichů, neznamená to podle spoluautora studie, biologa Charlese Marshalla, že by nás to mělo nechat chladnými, protože míra ohrožení a vymírání druhů je údajně vyšší než v předchozích případech během uplynulé půl miliardy let.

V této souvislosti je často ovšem velmi složité určit, zda vyhynutí druhů v minulosti proběhlo "během jednoho špatného víkendu", nebo se protáhlo na 10 000 let. Vědci nyní odhadují, že během 500 let vyhyne 80 druhů savců z původních 5 570. Přitom průměrná míra vyhynutí v minulosti činila dva druhy na jeden milion let.

Odtud plyne i rozptyl v odhadech spuštění vyhynutí v globálním měřítku, protože oba vědci vyvozují závěry pouze na základě zkoumání savců. Oba proto zdůrazňují, že podobně zevrubně by měly být analyzovány i stavy ostatních druhů živočichů.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články