Sexuální násilí je v pozadí třetiny sebevražd mladistvých

Psycholožka hledající možnou vazbu mezi sexuálními útoky a obezitou zjistila při rozsáhlé studii, že mezi přejídáním a vystavením zneužívání není u mladistvých silná či přímá souvislost. Ta se však potvrdila mezi sexuálními útoky a mírou sebevražd.

Sexuální útoky hrají roli silného motivu při sebevraždách mladistvých.
Sexuální útoky hrají roli silného motivu při sebevraždách mladistvých.
Zdroj: dollarphotoclub.com

Laura Andersonová přitom upozorňuje, že souvislost mezi nadváhou a vyšším počtem sebevražd (i sebevražedných pokusů) ve spojení se zneužíváním se hledala především u dívek. Její studie však ukazuje, že i u mužské populace je tato vazba podobná.

"Jde o stigma, které se často neřeší; je to zamlčovaný problém," uvádí v komentáři k výsledkům své studie Andersonová, která prováděla výzkum v průběhu let během klinické praxe na Střední zdravotnické škole v americkém Buffalu. Sebevražda je podle statistik třetí nejčastější příčinou úmrtí u dospívajících v USA. „Nejvyšší úspěšnost pokusů o sebevraždu je zároveň vázána na celkový počet pokusů u jednotlivců, kteří si chtějí vzít život," upozorňuje psycholožka.

Analyzovala data z průzkumu mládeže a rizikového chování, který vznikl vzorku více než 31.000 teenagerů mezi 14. a 18. rokem v letech 2009 až 2011.

Rozdíly mezi chlapci a dívkami nejsou tak velké

U chlapců se zdravou váhou, kteří nebyli sexuálně napadeni, se o sebevraždu pokusilo jen 3,5 procenta. Pokud se však stali obětí zneužití, vyskočilo procento těch, kteří si sáhli na život téměř na třetinu – 33,2 %. V případě obézních chlapců byl pak uvedený rozdíl 3,9 % a 33 %, z čehož je zřejmé, že nadváha hrála jako motivace k sebevraždě žádnou nebo jen zanedbatelnou roli.

Pro ženský vzorek vyšla jiná procenta. I bez zkušenosti sexuálního ataku či nadváhy se o sebevraždu pokusilo 5,8 % dospívajících dívek. V případě obětí sexuálního napadení procento vzrostlo na 27,1 procenta u dotazovaných se zdravou váhou.

U dívek s nadváhou a bez zkušenosti sexuálního napadení bylo procento sebevražd přeci jen vyšší – 8,2 %, zatímco procento pokusů obézních dívek, které se staly terčem pokusu o zneužití, bylo procento sebevražd dokonce nižší 26,6 % ve srovnání se skupinou s hmotností v normě.

Přestože byl vzorek dat velký, mohl být i značně zkreslen vzhledem k odlišnému kulturnímu zázemí respondentů. Navíc 20 % dotázaných odmítlo na takto choulostivé témata odpovědět.

Související články