Tajemství Serengeti

Lidé si obvykle představují, že Serengeti je starobylá africká krajina táhlých zlatavých plání, jež zůstávají celé věky beze změny. Žirafy s dlouhými krky ladně kráčejí stepí. Stáda slonů se prodírají travinami. Lvi štvou antilopy se spirálovitě zatočenými rohy při vzrušujícím pronásledování. Klikatící se proudy pakoňů a zeber jsou neustále v pohybu. A lidé žijící v Serengeti, Masajové a jiní, pokud o nich vůbec víme, jsou většinou vykreslováni jako exotické postavy tvrdošíjně lpící na svých prastarých pasteveckých tradicích.

Národní park Serengeti, Afrika
Národní park Serengeti, Afrika
Zdroj: Profimedia.cz

Tisíce rostlinných i živočišných druhů

Tyto představy do jisté míry odpovídají skutečnosti, ale nezachycují složitost rozsáhlého ekosystému, který se táhne od severní Tanzanie až do jihozápadní Keni a je domovem tisíců rostlinných a živočišných druhů. Dokonce i jméno oblasti, Serengeti – obecně se má za to, že pochází z masajského výrazu pro „nekonečné pláně“ – je zavádějící. V Serengeti existuje mnoho typů krajiny včetně savany, zalesněných oblastí a lesů rostoucích kolem řek.

Národní park Serengeti, AfrikaNárodní park Serengeti, AfrikaZdroj: Profimedia.cz

Druhé takové místo nenajdeme na celém světě, žijí zde poslední životaschopné populace některých zvířat. Je to také místo, kde lidé žili v rovnováze se zvířaty od počátku existence našeho druhu. Ale někteří živočichové, o nichž jsme se toho už tolik dozvěděli – a mnozí jiní, kteří zůstávají zahalení tajemstvím –, jsou na pokraji vyhynutí, protože my lidé si činíme nároky na jejich přirozené prostředí a svou činností měníme klima. 

Aktuální zářijové číslo je téměř celé věnováno této nádherné oblasti, najdete ho v prodeji na stáncích nebo si ho můžete objednat ZDE

Součástí vydání je i oboustranná mapa tohoto národního parku.

Zdroj: National Geographic