Unikátní atlas Česka se stane nejlepší Mapou světa

V měsíci říjnu bude Atlas krajiny České republiky vyhlášen Mapou světa!

Zdroj: Hynek Adámek

Atlas představuje dosud největší objem dat shromážděných v jedné knize za pomoci těch nejmodernějších technologií. Ukáže vám třeba průběh zemětřesení z roku 1858 a nedávných ničivých povodní nebo vás seznámí se současným stavem českého průmyslu.

Vše o ocenění si budete moci najít na webových stránkách Světové kartografické únie – ICA. A to není vše, už v roce 2011 obdržel atlas ocenění Mapa roku 2010.

Při světovém kartografickém kongresu v Paříži v červenci 2011 probíhala výstava národních prezentací kartografických děl a atlas byl zařazen hodnotící komisí Světové kartografické únie na 1. místo v kategorii národních a regionálních atlasů. 

Jak výjimečný atlas vypadá?

Základní charakteristiky stojí za to – 800 map a několik stovek výřezů map, grafy, tabulky, fotografie, skoro 9 kilogramů váhy a rozměry přes 60 centimetrů na výšku a o něco méně na šířku. Práce na atlasu začaly v roce 2003 a autoři dílo rozčlenili do devíti kapitol. Postupně se v nich představuje geografická poloha republiky, historická, přírodní a současná krajina. 

Další kapitoly zobrazují ochranu dědictví minulých generací, vztah krajiny a společnosti včetně životního prostředí.

Atlas krajiny České republiky tak podává současný geografický obraz naší republiky a co je nejdůležitější, mapy ukazují nové údaje o změnách kulturní krajiny. Autoři – na atlasu spolupracovalo 300 expertů ze 100 institucí – předpokládají, že se některé mapy mohou stát podkladem při rozhodování státní správy o zásazích do krajiny.

Už při prvním prolistování mne zaujala možnost sledovat využití krajiny díky srovnání historických a současných map. Velice zajímavý přesah pak skrývá poslední kapitola –- vliv krajiny na umění, s reprodukcemi některých děl významných českých krajinářů.

 Rozhovor s Mgr. Peterem Mackovčínem, Ph.D., členem autorského týmu:

Když jej  srovnáte s podobnými atlasy ve světě, čím je náš atlas unikátní a nový?

Atlas krajiny ČR vznikal v nových podmínkách rozvinutých geoinformačních technologií, které na předchozích československých národních atlasech nebyly užívány.

Atlas je unikátní už jen tím, že v novém miléniu patří mezi první souborná mapová díla v Evropě, obsahuje značné množství tematických map vytvořených jen díky softwarovému vybavení (geografické informační systémy) a samozřejmě hardwaru institucí podílejících na tvorbě mapových výstupů.

Na mne atlas od počátku, co jsem ho měl v ruce, působil velmi příjemně – co se týká barevného vyjádření intenzit zobrazovaných jevů. Jak se dojde k takovému výsledku?

Při zpracování map se užívá kartografických principů barevného zobrazování jevů nebo charakteristik. Je ovšem nutné mít pořád na paměti rozdíl mezi barevným vjemem oka na obrazovce počítače, při tisku na plotru na papír stejné gramáže jako vlastního tisku a ofsetovým tiskem přímo v tiskárně. Je dobré, když se barvy sestavují pro definitivní ofsetový tisk podle získaných zkušeností a praxe, i když na výstupu z velkoformátového tisku běžnými plotry nebo obrazovce nepůsobí přímo ideálně.

Obr. 1 (vlevo nahoře): Autorský koncept
Rukopisná předloha na podkladovou mapu, která zobrazuje budoucí obsah nové tematické mapy. 

Obr. 2 (vpravo nahoře): Vizualizace areálové třídy prvků nově pořízených geodat  Vizualizace jednotlivých tříd prvků prostorových dat a jejich pracovní výtisky slouží ke kontrole úplnosti a věcné správnosti obsahu nově vznikající tematické mapy. 

Obr. 3 (vlevo): Kartografický (vydavatelský) originál mapy – Výsledná mapa s přesným vykreslenm prvků i finální podobou jejich grafického a barevného vyjádření. 

Komu všemu je atlas dostupný?   

Vzhledem ke svým rozměrům to není atlas na nošení do každé výukové hodiny zeměpisu, přírodovědy atd… Počítá se s jeho předáním především pro potřeby středních škol, vysokých škol a univerzit. Stranou nezůstanou neziskové organizace např. centra ekologické výchovy a environmentálního vzdělávání. Papírové a elektronické části atlasu byly předány na ministerstva, jejich resortní instituce, ústavům Akademie věd ČR, veřejným vysokým školám, krajským úřadům, obcím s rozšířenou působností, knihovnám v ČR i v zahraničí, muzeím a veřejnoprávním institucím.

V dnešní době každé takové dílo vyvolá diskuzi, jestli není zbytečné ho vydávat v tištěné podobě, jestli by nestačilo vydat ho na DVD?

Vydat atlas v tištěné podobě je nutné. Nelze jej vydávat pouze jako pdf prohlížeč na CD popř. DVD (zde záleží jaké množství dat se připraví – nám se patrně nepodaří vše vtěsnat na CD, takže bude DVD). Mapy jsou topologicky umístěné s příslušnou databází. Nejedná se pouze o obrázky. Atlas je vydán v několika tisící kusech i na DVD. Je zájmem vydavatelů, aby byl přístupný široké veřejnosti i spektru odborníků různých vědních oborů.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články