Záhada jménem Cahokia: Po největším indiánském městě zbyla pouze obří mohyla

Dávno předtím, než do Ameriky vkročila noha Kryštofa Kolumba, tam existovalo nebývale velké město. O jeho obyvatelích ale nevíme skoro nic. Osídlení za záhadných okolností zmizelo.  

Zdroj: archiv

Místo, kde je téměř vše ze zlata. Legenda o Eldorádu řadu století dráždila dobrodruhy, kteří se vydávali do Ameriky za snadným zbohatnutím. Tajemné město ale nikdy nenašli. Možná proto, že hledali na špatném místě.

Prameny mlčí

Zažitá tradice praví: Indiáni žili v táborech složených z několika týpí. Někoho proto možná překvapí, že na území dnešního státu Missouri se kolem roku 1200 rozkládalo město, které mělo až 40 tisíc obyvatel. Větší aglomerace se v Americe objevila až v roce 1780, kdy se přes 40 tisíc dostala Filadelfie, která byla dlouho lidnatější než New York.

První poznatky o tom, že zhruba 13 kilometrů severovýchodně od města St. Louis leží pozůstatky nevídané civilizace, získala moderní věda až někdy v 18. století. Seriózní archeologické vykopávky tam ale začaly až o století později. Jak práce postupovaly, odborníci se nestačili divit. Postupně před nimi vyvstával fascinující obrázek dávného indiánského velkoměsta, kde nechyběla velká náměstí, honosné budovy a chrámy. Vědci předpokládají, že šlo o perlu takzvané mississippské civilizace, která na jihovýchodě Spojených států trvala v letech 800–1600.

Dávní obyvatelé města po sobě nezanechali žádné písemné záznamy vyjma symbolů na keramice, kamenech nebo lasturách. Původní název mimořádně rozvinuté aglomerace proto neznáme. Dnes se mu říká Cahokia podle indiánského kmene, který tu žil v době příchodu francouzských kolonizátorů v 17. století.

Obří mohyla

Zatímco z budov se nezachovalo prakticky nic, dodnes jsou dobře patrné uměle navršené mohyly, kterých archeologové napočítali kolem 120. Největší je 30 metrů vysoký násep zvaný Monks Mound, který patří mezi největší stavby svého druhu na světě. Účel těchto staveb není zcela jasný. Mohlo jít o posvátná místa nebo hroby významných osob. U jedné mohyly se našla kostra muže spočívajícího na lůžku tvořeném z tisíce lastur složených do podoby sokola.

Není divu, že mnozí považují Cahokii za bájné Eldorádo, ač by podle pověstí mělo ležet spíše v Jižní Americe. Žádné zlaté poklady ale vědci zatím nenašli. Spíše je zajímá, proč město kolem roku 1400 nezvykle rychle zaniklo. Vyhubila snad obyvatele nějaká epidemie? Nebo válka? Zkázu mohla přinést také přírodní katastrofa, pravděpodobně ničivé záplavy. Pokud se začaly opakovat příliš často, mohly obyvatele vyhnat na bezpečnější místa.

Cahokia je nyní chráněným územím a od roku 1982 je také na seznamu UNESCO.

Související články