Nový kontroverzní postoj církve: Hříchy mužů a žen se liší. Tresty v pekle také

Perličkou světového zpravodajství se stala studie italského jezuity Roberta Busy (95). Učený muž totiž došel k závěru, že muži hřeší jinak než ženy, a proto je také v pekle čekají jiné tresty.

Zdroj: www.profimedia.cz

Svá zjištění Roberto Busa opírá o mnohaleté záznamy ze zpovědnice. To je samozřejmě vzhledem ke zpovědnímu tajemství ošemetná záležitost - asi i proto ve studii chybějí údaje o počtu „zkoumaných“ osob, věku, pohlaví, národnosti apod. Vzhledem k této anonymnosti sociologové odmítají studii jakkoli seriózně rozebírat.

Busovy efektní závěry ovšem vzbudily velkou pozornost, což bylo zřejmě jejich posláním. Vždyť koho by nezajímalo, že mezi muži je nejoblíbenější smrtelný hřích chtíč, zatímco mezi ženami pýcha? (Další pořadí viz rámeček Muži versus ženy).

Táta v ohni, máma v kole

První reakce na výzkum byl úsměv, následovaný lehkými rozpaky. To když se ukázalo, že studie má požehnání Vatikánu; zpovídání ostatně velmi propagoval papež Benedikt XVI., který prý sám zpovědnici navštěvuje každý týden.

Další kritici poukazují na to, že výzkum skrývá příliš mnoho příležitostí k nedorozumění: počínaje častou formálností zpovědí a konče odlišným výkladem pojmů mezi knězem a zpovídaným (nejspíš i sám pojem hříchu dnes potřebuje upřesnit).

Taktní připomínky se ozývají také z řad křesťanů samých: třeba bývalý primus skotské episkopální církve Richard Holloway věcně podotýká, že bez mužského hříchu chtíče by lidská rasa vyhynula.

Vyjadřuje také podezření, zda pýchu - Satanův hřích - jezuita Roberto Busa omylem nezaměnil za obyčejnou ženskou marnivost či prostě přirozenou touhu líbit se. Skutečný smrtelný hřích pýchy naopak Richard Holloway přičítá „pirátským bankéřům, kteří přivedli naši zemi do finanční propasti“.

Biologové a sociologové zase dodávají, že rozdíly mezi mužským a ženským chtíčem jsou dány od přírody, tudíž se s nimi těžko dá něco dělat. V ostatních hříších si pak prý obě pohlaví vcelku nemají co vyčítat.

Zpověď mi jen překáží

Britský Monsignor Andrew Faley konstatuje, že lidé jsou v současnosti „více sebestřední a sobečtí, než by měli být“. Nejsou ale horší než dříve, jen jiní.

V čem je však rozdíl, to je skutečnost, že už se tolik nechtějí se svými problémy a dilematy svěřovat kněžím při zpovědi. Podle nedávného průzkumu totiž téměř třetina katolíků pro sebe nepokládá zpověď za nezbytnou či užitečnou. Každý desátý z dotázaných se dokonce domnívá, že tento úkon je překážkou pro jeho vnitřní dialog s Bohem!

To pak asi není divu, že by Vatikán rád něco na podporu svého tradičního rituálu podnikl. Třeba i za pomoci hlasu z jiného století…

Související články