NEJ jeskyní v Česku: Víte, kde najdete největší krápník a kde 5 200 let starou jeskynní kresbu?

V Česku máme 4 000 jeskyní. Jsou plné unikátů - ale víte, které to jsou a kde je najdete?

Zdroj: Petr Zajíček

Pestrá geologická stavba naší republiky dala prostor ke vzniku téměř 4 000 jeskyní velmi rozmanitého spektra. Vedle typických krasových jeskyní s krápníkovou výzdobou u nás evidujeme nekrasové jeskyně vzniklé pouze mechanickými procesy v horninách, otevřené i podzemní propasti.

Řada našich jeskyní má bohatou historii nebo jsou významnými paleontologickými či archeologickými lokalitami. Každý z atributů týkající se našich jeskyní má své „nej“. Představme tedy alespoň některá nich.

 

Nejdelší jeskynní systém

… je komplex vzájemně propojených jeskyní, vytvořených řekou Punkvou a jejími zdrojnicemi. Z podstatné části jej tvoří Amatérská jeskyně s délkou přes 25 kilometrů, dále pak jeskyně Sloupsko-šošůvské, jeskyně Punkevní a soustava jeskyní v Holštejnském údolí. Celková délka systému je přes 35 kilometrů a tato hodnota s největší pravděpodobností není konečná.

 

Nejhlubší propast

… se nachází v Hranickém krasu. Je z větší části zatopena a její hloubka neustále roste s postupně modernějším potápěčským vybavením, letos 1. října se podařilo změřit hloubku pod hladinou na kótě 373 metrů. Připočte-li se k tomu suchá část – 69 metrů, má naše nejhlubší propast celkovou hloubku 442 metrů. Předpokládá se, že s dalšími průzkumy bude její hloubka narůstat. Hranická propast je zároveň nejstarším krasovým útvarem, zaznamenaným v topografické mapě (mapa Moravy J. A. Komenského z roku 1627).

Největší dóm

… se nazývá Obří a má rozměry 70 x 30 x 60 metrů. Nachází se v jeskyni Rudické propadání v Moravském krasu. Objemově srovnatelný je Olomoucký dóm v Javoříčských jeskyních s rozměry 130 x  15 x 10 metrů (u posledních dvou údajů se jedná o hodnoty maximální).

Další nej…

Největší veřejnosti zpřístupněný dóm je Hlavní dóm v Kateřinské jeskyni (97 x 44 x 20 m.).

V Býčí skále najdete nejstarší jeskynní kresbu u nás. FOTO: Petr Zajíček

Nejstarší veřejnosti zpřístupněná jeskyně je jeskyně Chýnovská. Objevena byla v roce 1863 a po technických úpravách zpřístupněna roku 1868.

Nejmohutnějí jeskynní portál patří jeskyni Kůlna. Šířka vchodu je 40 metrů, výška 8,5 metrů. Největší portál s převládající výškou má Rytířská jeskyně (16 x 17 metrů).

Největší krápník má výšku 8,8 metrů a nachází se v jeskyni Řečiště v Moravském krasu.

Nejstarší jeskynní kresba byla datována v nedávné době v jeskyni Býčí skála. její stáří je přibližně 5 200 let. Nejstarší zjištěný letopočet zaznamenává rok 1519 a byl zjištěn v jeskyni Na Špičáku.

Nej našeho pseudokrasu

Nejdelší jeskyní v nekrasových horninách je Teplická jeskyně s délkou 1 065 metrů. Jedná se soustavu prostor v rozsáhlém suťovišti mohutných balvanů. Nejdelší rozsedlinová jeskyně je jeskyně u Rozhraní s délkou téměř 400 metrů. Nejhlubší propastí v nekrasových horninách je Dračí propast v Teplických skalách s hloubkou 71 metrů.

Úvodní foto: Nejstarší zpřístupněná Chýnovská jeskyně

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

 

Související články