Punkevní jeskyně. Jak se zpřístupniliy podzemní prostory? Odstřelováním a odčerp

Vývěr Punkvy lákal badatele již v 19. století a tehdy neznámé prostory vodní plavby Punkevních jeskyní vypadaly úplně jinak.

Zdroj: Petr Zajíček

Existenci jeskynních prostor mezi propastí Macochou a kaňonem Pustého žlebu tušili badatelé již v 19. století. Významný vědec a speleolog Dr. Jindřich Wankel podnikl výpravu na dno Macochy a také se pokusil na voru proniknout proti proudu podzemní Punkvy z jejího vývěru. Dostal se však jen pár desítek metrů, kde ho zastavily skály vedoucí pod hladinu řeky, tzv. sifon.

Intenzivní průzkumy jeskyní ve stěně Pustého žlebu nad vývěrem Punkvy a také na dně Macochy zahájili členové sekce pro výzkum jeskyň při brněnském Klubu přírodovědném, kterou vedl profesor Karel Absolon. Těm se podařilo dne 26. 9. 1909 proniknout nevelkou jeskyní ve stěně Pustého žlebu do rozlehlé a bohatě zdobené prostory. Byla to první objevená část Punkevních jeskyní, dnes nazývaná Přední dóm. V dalších letech badatelé postupně objevili další části suchých prostor s krápníkovou výzdobou až na dno propasti Macocha. Od roku 1910 byly objevené jeskyně také postupně zpřístupňovány veřejnosti.

Boj se zlým sifonem

Zrcadlové jezírko v Punkevní jeskyni. FOTO: Petr Zajíček

V letech 1920–1933 pak pracovní skupina profesora Absolona prováděla práce na objevování a zpřístupňování Punkevních jeskyní na podzemním toku Punkvy. Nejprve po odstřelení sifonu, ke kterému doplul v polovině 19. století Wankel, byla objevena část prostor na aktivním toku Punkvy, ale také nádherná suchá část Masarykův dóm a navazující, veřejnosti nepřístupné, Skleněné dómy.

Další cestě proti proudu Punkvy (a také po proudu – od Macochy) bránily hluboké sifony, z nichž nejhlubší byl Zlý sifon. Po proražení tzv. Odvodňovací štoly sice došlo ke snížení hladiny Punkvy, ale ani to nepomohlo k úplnému propojení podzemních cest na ponorné řece. Až roku 1933 se podařilo během mimořádné akce Zlý sifon vyčerpat soustavou čerpadel. Následně byla proražena štola nad Zlým sifonem a 1. 7. 1933 zahájena vodní plavba na motorových člunech od Macochy až k vývěru Punkvy. Od tohoto data návštěvníci Punkevních jeskyní procházejí suchou části na dno Macochy a odtud pokračují na člunech po Pohádkových jezerech podzemní Punkvy zpět do Pustého žlebu.

Punkevní jeskyně s propastí Macochou jsou jen malou součástí rozsáhlého jeskynního systému Punkvy a jejích zdrojnic. Podzemní soustava má délku přes 30 kilometrů a je nejdelší v republice. Největší část tvoří Amatérská jeskyně objevená až roku 1969. Samotné Punkevní jeskyně jsou vývěrovým systémem Punkvy a mají délku všech prostor 4750 metrů s výškovým rozpětím 190 metrů. Délka návštěvního okruhu činí 1250 metrů, z toho 440 je vodní plavba. Mezi nejkrásnější prostory patří Přední dóm se Zrcadlovým jezírkem a také dóm Masarykův. Největším lákadlem pro turisty je však pohled ze dna Macochy, a zvláště pak plavba po zeleně prozářené podzemní řece Punkvě.

Další inofrmace o jeskyni, otevírací době a akcích se dočtete na stránkách Správy jeskyní ČR

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články