Kam se řítí naše civilizace?

Jsou kolapsy dávných civilizací jen zapomenutou stránkou v knize historie? Na tuto a mnoho dalších otázek odpovídá v nové knize přední český egyptolog profesor Miroslav Bárta v rozhovoru se šéfredaktorem českého vydání časopisu National Geographic Tomášem Turečkem.

Kam se řítí naše civilizace?
Kam se řítí naše civilizace?
Zdroj: archiv

Tomáš Tureček /
Miroslav Bárta

 

Kolaps neznamená konec

Váz.,144 s., 248 Kč
na www.ivysehrad.cz sleva 15 %

Faktory, které vedly k pádu starověkých říší, se cyklicky opakují. Naše současná západní civilizace, jež byla vůdčí silou světa v posledních stoletích, se těmto vlivům také nemůže vzepřít. Otázky spojené s kolapsy civilizací proto v dnešní společnosti rezonují s neobyčejnou silou.

Čeká v dohledné době naši společnost podobný osud, jaký potkal starověký Egypt a další dávné civilizace, tj. rozpad státních struktur, s tím související chaos a naprostá nejistota ohledně budoucnosti? Bártovo přesvědčení, že se dnešní svět nachází (v historii nikoli poprvé) v „bodě nula“, v jakémsi zlomovém okamžiku, je podloženo výsledky dlouhodobého výzkumu, ať už v samotném Egyptě, nebo při bádání o teorii přerušovaných rovnováh, jíž se v poslední době také věnuje.

Studium civilizací a kolapsů v obecné rovině je ostatně pro egyptologa Bártu přirozenou součástí jeho práce, archeologie totiž, nejen podle něj, „studuje minulé, aby pochopila současné a pokusila se nastínit budoucí…“ Inteligentní čtenář musí ocenit především Bártovu schopnost nalézt a pojmenovat podobnosti ve vývoji starověkých civilizací s vyspělými civilizacemi dneška, precizně je analyzovat a klást si znepokojivé otázky, jež se bytostně týkají nás všech.

Není však třeba propadat pesimismu. Profesor Bárta je ve svých analýzách a předpovědích vlastně poměrně optimistický. „Kolaps,“ říká, „je součástí vývoje jakékoli civilizace, je to naděje na obnovu a na lepší zítřek, období, ve kterém nefunkční části společnosti zanikají a postupně se rodí nové, lépe adaptované na nové podmínky.“

Zdá se tedy, že se onoho hrůzu nahánějícího slova „kolaps“ opravdu není třeba bát. I proto musím každému, kdo chce porozumět dnešnímu světu ve vší jeho komplexnosti a složitosti a kdo se zamýšlí nad jeho budoucností, rozhovor Tomáše Turečka s Miroslavem Bártou doporučit. Je to v mnoha ohledech ideální „průvodce“ ve složité problematice, jež by neměla ponechat nikoho z nás chladným.

AUTOR: Prof. Martin Kovář, historik moderních dějin

Související články