Kony 2012: Může video na You Tube pomoci zatknout válečného zločince?

V posledních pár dnech se na internetu objevil nový hit – krátký film Kony 2012, který vypustila dosud ne moc známá organizace Invisible Children (Neviditelné děti). Během asi tří dnů video vidělo odhadem přes 70 milionů návštěvníků internetu. Film okamžitě vyprovokoval řadu emocí a názorů, protinázorů a diskuzí.

Zdroj: archiv

O co jde? A kdo je Kony? Jedná se o válku, která trvala dvacet šest let a začala v severní Ugandě a v posledních pár letech se přesunula do Konga a Středoafrické republiky. Joseph Kony, který před 26 lety vyhlásil v Ugandě válku, je křesťan a vůdce Armády božího odporu (Lord's Resistance Army neboli LRA).

Rozhodl se, že chce Ugandě vládnout sám a podle desatera přikázání. Za své válečné pomocníky si ale vybral děti, které však musí unášet. Dělá to tak, že vyšle svou dětskou armádu a napadnou vesnici. Tu většinou vypálí a odvedou malé děti, často dvanáctileté až čtrnáctileté.

Svou základnu měli v Jižním Súdánu, ještě než stát získal nezávislost. Súdánská vláda je ráda tolerovala, protože LRA jim pomáhala bojovat proti SPLA (Sudan People's Liberation Army), jihosúdánským povstalcům, kteří usilovali o samostanost Jižního Súdánu.

FOTO: Líba Taylor

Unesené ugandské děti musely šlapat až do Súdánu pěšky, držet krok a nesměly se pokusit o útěk. Když se pokusily utéct, ostatní děti je byly nucené zabít. Nakonec ti, kteří do Súdánu dorazili, byli totálně ztyranizovaní, zmanipulovaní a bez jakéhokoliv pokušení se Konymu a jeho armádě divočáků jakkoli postavit.

Děsivý koloběh. Děti unášely děti

Během krátké doby byli malí vojáci vycvičeni ve vojenských zdatnostech a posláni zpět do Ugandy, aby unášeli další děti. Chlapci byli samozřejmě všichni bojovníci, dívky bojovaly jen do té doby, než porodily děti. Vyšší šarže si mezi sebou dívky hned rozebrali a udělali z nich manželky. Na bojištích bylo na obou stranách mnoho zraněných a mrtvých: v LRA, mezi místním obyvatelstvem i v armádě, která měla za povinnost oblast chránit, ale na Konyho prý nestačila. Lidé měli od LRA zakázáno jezdit na kolech, aby nemohli rychle zajet pro pomoc. Když je LRA náhodou na kole chytila, usekala jim nohy.

Přes noc se lidé stahovali speciálních útulků a doma se báli. Měli strach pracovat na polích, a tak se podvýživa ještě zhoršovala, hlavně u malých dětí.

Podívejte se na video (zdroj: You Tube):

Rodiny se bojí svých vlastních dětí

Dnes se válečná akce posunula na západ, do Konga a Středoafrické republiky, protože Kony ztratil své ochránce – súdánskou vládu a armádu, které pomáhal v boji proti SPLA.

Dnes je v oblasti kolem Gulu klid, spousta unesených dětí se vrátila – nikoli proto, že by je Kony pustil, ale jen se jim podařilo utéct.

Nemají to lehké. Kvůli hrůzám, které tito dětští vojáci páchali, ale i sami zažili, se často ani nemohou vrátit zpátky domů. Jejich rodiny a sousedé se jich totiž bojí. Dívky s několika dětmi se musejí o své potomky starat samy, bez opory rodiny a daleko od domova. 

 

Odvážná jeptiška zachránila unesené dívky

Při mé první cestě do severní Ugandy, do kraje kmene Acholi, válka pořád ještě otevřeně zuřila. Krátce před mojí návštěvou v roce 1996 bylo uneseno přes 130 dívek z internátu soukromé katolické školy St. Mary’s Aboke.

Konyho manželka s Grace. FOTO: Líba Taylor

Italská jeptiška, sestra Rachelle, se za vojáky LRA vydala, pěšky, sama s místním průvodcem, a záhadně se jí podařilo přesvědčit Konyho, aby jí většinu dívek vrátil. Poté školu chránili vojáci ugandské armády, ale většina dívek se po tak traumatické zkušenosti rozhodla zůstat chvíli doma u svých rodin.

Vzájemná pomoc pomáhá   

Při mé loňské návštěvě Gulu jsem potkala Grace, která kdysi také byla žákyní ve škole St. Mary’s Aboke. Ale ona byla unesena už dřív než oněch 130 dívek – při návštěvě své matky. Grace strávila 5 let a 10 měsíců jako vojačka Armády božího odporu. Jejího přiděleného manžela zabili a Grace se nakonec podařilo utéct. Dnes je z ní studentka a mluvčí všech těch dětí, které byly Konyho armádou uneseny, zmanipulovány a často nuceny vraždit. Je v kontaktu se svými bývalými kolegy, mezi kterými je i jedna z mnoha manželek Konyho. Pomáhá jim znovu budovat jejich zničené životy.

V Gulu a okolí je dnes klid. Kony respektuje, že v severní Ugandě není vítán – region opustil během mírovych dohod v roce 2007. Ale doposud funguje stejným brutálním způsobem, teď už ale v Kongu a Středoafrické republice. Internetová kampaň Kony 2012 má velkou odezvu, a je možné, že i toto video připěje k tomu, aby byl Kony už konečně dopaden a svět se zbavil jednoho z největších současných vrahů.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články