Krym: Skalní města a kláštery odhalují multikulturní historii poloostrova

Jeskynní města na Krymu - nepřístupná a izolovaná místa obývali řemeslníci, kupci nebo zemědělci. Po celém Krymu jich najdete také několik desítek klášterních komplexů - přímo v dutinách a převisech skalních stěn.

Zdroj: Luděk Krčmář

 

Fenomén krymských skalistých hor nad hladinou Černého moře uchvátil snad každého, mě nevyjímaje. Jako milovníka historie o to víc, že v této divoké krajině je možné nalézt pozůstatky proslulých a tajuplných skalních měst s bohatou historií.

Nejznámější jsou okolo Bachčisaraje se slavným chánovým palácem. Od něho se můžete vydat s poutníky směrem k jeskynnímu Uspenskému monastyru, který patří mezi nejstarší na Krymu. Jeho počátky spadají až do 8. století našeho letopočtu. Pravoslavní mniši zde hlídají fontánu s údajně léčivou vodou. Od kláštera už vidíme nejslavnější skalní město Krymu Čufut-Kale na impozantní skále o výšce až 130 metrů jako na dlani.

Multikulturní Krym 

Rozhodně doporučuji při návštěvě této památky nevynechat malou odbočku před branou do města, která vede ke vchodu do bývalé cisterny, kde se s průvodcem můžete dostat až na její dno po tesaném spirálovitém schodišti. Čufut-Kale, tzv. Pevnost Židů (rozloha 18 ha) je nejnavštěvovanější z šesti skalních měst na poloostrově.

První obyvatelé byli křesťanští Alanové zřejmě již v 5. století našeho letopočtu. Přes Krym, který leží na hranici řady kultur, se pak převalilo mnoho národů, které nechali na lokalitě své stopy. Krymský chanát zde v 15. století našeho letopočtu vybudoval své první hlavní město. Žili v něm i karaimští Židé, odtud název města.

Můžeme zde obdivovat skalní obydlí, hroby, opevnění, brány do města, základy budov, ale i např. zachovalé mauzoleum z roku 1437 či vyjeté koleje na hlavní ulici a také neskutečný výhled do okolí.

Alláhův hrad 

Ten je samozřejmě i na druhém nejznámějším skalním městě Mangup-Kale. Vede na něj pěší túra od tábořiště s vodní nádrží ve vsi Zalesnoje. Impozantní nejsou jen pozůstatky města o rozloze 110 hektarů, ale i samotná skalní plošina ve tvaru čtyřprsté ruky, na které se nalézá.

Mangup-Kale, založené původně již v 6. století našeho letopočtu, bylo ve středověku po dlouhých 500 let hlavní město křesťanského knížectví Feodor, které bylo tvořeno obyvateli národa Alanů, Gótů a Řeků, později se jim říkalo souhrnně „Krymští Řekové“. Knížectví se udrželo až do příchodu osmanských Turků v 15. století, kteří Mangup-Kale dobývali dlouhých 6 měsíců a za pomoci lsti.

Odměnou za výstup na skalní masív nám bude řada pozůstatků po dávných obyvatelích města, o kterém jeden turecký cestovatel v 17. století prohlásil, že dávno před tím, než sem přišli první lidé, postavil tu ze skal svůj hrad sám Alláh. Město definitivně zpustlo až v 18. století.

Návštěvník zde může nalézt ruiny byzantských zdí, základy křesťanské baziliky, zbytky kostelů a klášterů, pozůstatky mešity, ale i zříceniny citadely, podzemní žaláře, a na samém konci pevnosti výrazné skalní obydlí s nádherným výhledem do okolí. V boční stěně je možné spatřit i znovu obydlený skalní klášteřík. A to za trochu námahy stojí, skalní města těchto kultur už moc na světě nenavštívíte.

Úvodní foto (Luděk Krčmář): Výhled z Čufut-Kale 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články