Voda pro Karlovy Vary

Karlovarská společnost VODAKVA (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.) vydala v roce 2012 publikaci, která mapuje vývoj zdrojů pitné vody pro karlovarský region. Na celkových 84 stranách se rozebírají technologie jímání od první vodárny v Karlových Varech až po výstavbu přehradní nádrže ve Stanovicích, vše je doplněno o bohaté ilustrace. Letos u

Problémy vyřešila výstavba nové vodárny v Březové a vodárenské nádrže u obce Stanovice. Z této nádrže je surová voda samospádem přiváděna do úpravny vody Březová. Díky rozvoji moderních technologií a automatizace je možné vodu již upravovat tak, aby byla nezávadně dodávána v celém Karlovarském kraji.

Související články