Mayové a tajemno. Poprvé jako průvodci globální změnou vědomí

V minulém, pátém díle seriálu jsme ukázali, jak se v populární kultuře postupně začaly na mayskou kulturu nabalovat esoterické obsahy. V následujících několika dílech se budeme tímto procesem zabývat hlouběji a ukážeme si, odkud pocházejí mýty spojující Maye s různými tajemnými fenomény, jako je globální změna vědomí, psychedelické drogy, astrologi

Mayové a tajemno. Poprvé jako průvodci globální změnou vědomí
Mayové a tajemno. Poprvé jako průvodci globální změnou vědomí
Zdroj: archiv

Zde už se nacházíme zcela mimo hájemství historických fakt – ti, kteří Mayům a jejich kalendáři přisoudili tolik nadpřirozených schopností, patří mezi velké postavy tzv. hnutí new age.

Předchozí díl: Od utopie k mimozemšťanům. Erich von Däniken a počátky fenoménu roku 2012

New age a očekávání nového věku

V polovině století ještě vedly na scéně západní alternativní spirituality kulty UFO a zájem o mimozemšťany (viz minulý díl). V šedesátých letech však přichází na scénu tzv. new age, jehož charakteristickým znakem je právě očekávání příchodu nové epochy, která zcela změní lidstvo i jeho životní podmínky. Toto hnutí si mimo jiné velmi váží staré moudrosti přírodních a starověkých národů, pohříchu však lze konstatovat, že o této moudrosti má představu často velmi mlhavou, zprostředkovanou nikoli přímo vědou, ale spíše náboženskými postavami, které se v jeho rámci vyprofilovaly.

Přesně to se stalo Mayům. Viděli jsme, jak se o této válečnické a dosti násilné kultuře nejprve zformovala idealizovaná představa, která Mayům přisoudila hluboké duchovní znalosti, a v následující fázi se již v populární literatuře propojili Mayové s mimozemskými civilizacemi. V další fázi se začnou autoři z prostředí new age hnutí zajímat o mayský kalendář a astrologické předpovědi, které skrývá, doplní jej bohatě vlastní fantazií, smíchají s úryvky dalších tradic celého světa – a výsledkem tohoto procesu bude o pár desítek let později „fenomén 2012“.

Frank Waters, otec „fenoménu 2012“

Klíčovým dílem, které odstartovalo vlastní mileniální očekávání spjaté s rokem 2012, byla nenápadná kniha Mexico Mystique, která vyšla v roce 1975 v USA. Jejím autorem byl Frank Waters, jenž napsal i mnoho dalších knih o různých starobylých a domorodých tradicích, mj. o kmeni Hopi.

Je třeba přičíst Watersovi ke cti, že pečlivě prostudoval soudobé vědecké texty o Mayích, nicméně v sedmdesátých letech dosud doznívaly zbytky idealizovaných představ a ty Waterse silně ovlivnily. V dalších ohledech však už byla jeho kniha zcela originální – například v tom, že se poprvé masivně zabývala očekáváním „konce mayského kalendáře“ a vírou, že s jeho „ukončením“ nastane pro lidstvo velká změna.

Zajímavé na tom je, že Waters vycházel ze špatných dat – autoři, o které se opíral, při přepočtu korelace zapomněli, že v evropském kalendáři neexistuje rok 0, a při přepočtu dat je tak třeba jeden rok přičíst. Waters tudíž mylně předpokládal, že konec třináctého b'ak'tunu nastane v roce 2011. Zároveň se zabýval astrologií a předpověděl, že téže době nastane velká konjunkce mnoha planet, která má věštit zlé a negativní události.

Přestože jeho new age následovníci později datum opravili, spojení s neblahou konjunkcí už zůstalo – a to i přesto, že v prosinci 2012, kam konec třináctého b'ak'tunu správně spadá, k ničemu podobnému dojít nemá.

Dodnes se tak můžeme v různých pramenech dočíst děsivé zprávy o hrozivých konjunkcích spojených s „koncem světa“; pramenem této informace je však pouhý Watersův omyl.

Globální změna vědomí

Z médií jsme zvyklí propojovat prosinec 2012 s „koncem světa“, celá věc však začala docela jinak a mnohem duchovněji. Co si vlastně Waters představoval, že se stane? Zatímco pro Dänikena jsou veškerá světová náboženství pozůstatkem vzpomínek na mimozemšťany, Waters se domníval, že jsou zrcadlem pohybu hvězd a evoluce lidské duše.

Silné sluneční erupce … a náš svět se sesype jak domeček z karet

Rok 2012 je sice v jeho knize opředen předpověďmi katastrof, ale jejich vyústění je pozitivní – představuje totiž novou šanci pro materialistické lidstvo, aby se vrátilo zpět k duchovním hodnotám. V souladu s dobovou módou spatřoval v roce 2012 příchod věku Vodnáře, nové éry, kdy se lidstvo oprostí od válek, honby za penězi a autoritářství a pozvedne se k nové spiritualitě a svobodě. To bude umožněno „globální změnou vědomí“, která ulehčí přístup k duchovnu pro všechny lidi, kteří přežijí očekávané katastrofy. 

V následujících dílech uvidíme, s jakými dalšími tématy se „fenomén 2012“ propojil a kteří new age myslitelé mu je přisoudili.

Ilustrační foto: Pixmac

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články