Mayská mapa hlubin času. Mayové by se asi divili, jak dnes jejich učení interpre

V minulém, osmém díle jsme se zabývali prací Josého Argüellase, který se významně zasloužil o současnou podobu fenoménu roku 2012. V tomto díle se seznámíme s dílem Carla Callemana, který se také podílel na zformování této věci

Mayská mapa hlubin času. Mayové by se asi divili, jak dnes jejich učení interpretujeme
Mayská mapa hlubin času. Mayové by se asi divili, jak dnes jejich učení interpretujeme
Zdroj: archiv

Dalším významným autorem, který se podílel na zformování „fenoménu 2012“ je Carl Calleman. Právě od něj pochází „mayská časová pyramida“ po sobě jdoucích věků, které mají vyvrcholit v roce 2012 příchodem takzvaného „galaktického podsvětí.“ Staří Mayové by se opět velmi divili, kdyby se o jeho učení dozvěděli.

PŘEDCHOZÍ DÍLY SPECIÁLU: Mayský kalendář a rok 2012

Třináct nebes, devět podsvětí

Calleman ve své nauce využil principy skutečného mayského pojetí světa. Mayové si jej představovali jako dvě zrcadlově postavené pyramidy, které se dotýkají základnami – ta, která vede nahoru, měla třináct stupňů, její převrácená sestra má pak devět poschodí.

Nad mayským světem se tak klenulo třináct nebí, v nichž žili nebeští bohové, a pod zemí se zas rozkládalo devět děsivých podsvětí, kde kralovali kostliví bohové smrti a nemocí. Z poklasické mayské doby máme dokonce dochovaný mýtus, podle něhož kdysi v minulosti napadli podsvětní bohové božstva nebes, zabili je, a následkem toho se nebe zřítilo na zemi a svět byl zničen. Bylo potřeba zásahu stvořitelských božstev, kteří vyzvedli oblohu zpět na své místo a podepřeli ji ve čtyřech rozích světa čtyřmi světovými stromy různých barev.

Calleman si tyto kosmologické a kosmogonické mýty upravil k vlastnímu, dosti svéráznému obrazu – podle něho ve skutečnosti nevypráví o uspořádání světa, ale o plynutí času. Termínem „třináct nebes“ nazývá třináct etap lidské historie a jako „devět podsvětí“ označuje dlouhé fáze evoluce planety. Ty zprvu trvají několik miliard let, později se zkracují. Dějiny Země tak začínají „buněčným podsvětím“, kdy existovaly jen primitivní životní formy, následuje „zvířecí podsvětí“, poté „rodové“ a pak „kmenové“, kdy se na scénu vynořuje člověk. Od té doby již podsvětí opět popisují evoluci lidské rasy a jejich počátky startují takové fenomény, jako počátek jazyka nebo vznik písma.

Úpadek a vykoupení lidstva

Někdy před pěti tisíci lety došlo pak na počátku šestého „národního podsvětí“ k velkému úpadku, kdy prvotní harmonické naladění lidstva upadlo do nešvaru uvažování v dvojicích protikladů (černé/bílé, dobré/zlé, duchovní/materiální atd.). Od té doby se s lidstvem táhne problém, který bude napraven až na závěr dějin v devátém, „galaktickém podsvětí“, kdy se naše vědomí opět vrátí do harmonického stavu. Lidstvo se poté povznese na vyšší úroveň, kde už nebudou žádné konflikty a kdy se člověk vnitřně uzdraví a zcelí. Dosáhnout duchovního osvícení bude pro každého z nás hračka.

Vidíme tedy, že Calleman opět neprorokuje nějakou drastickou katastrofu, ale transformaci vědomí, která je hlavním klíčem k pochopení „fenoménu 2012“. Opět spíš než morbidní touha po celoplanetárním zániku je tu přítomno stýskání na stav světa a utopická touha po jeho zlepšení, která se vtěluje do tohoto pozoruhodného moderního mýtu o univerzálním vykoupení lidstva.

Úvodní ilustrační foto: Isifa

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články