Javoříčské jeskyně: Vítejte v říší krápníků. Objeveny byly poměrně nedávno a jsou dobře zachovalé

Každá ze čtrnácti veřejnosti zpřístupněných jeskyní České republiky je unikátní a zajímavá. Svoji historii, geologii, vznikem či modelací prostor. Pokud bychom hledali podzemní systém, který mimořádně vyniká bohatostí své krápníkové výzdoby, pak jsou to bezesporu Javoříčské jeskyně. Návštěvník si v prostorách připadá doslova jako v říši krápníků.

Zdroj: Petr Zajíček

Rozsáhlý třípatrový systém mohutných dómů, propastí a chodeb se nachází pod vrchem Špraněk v Konické pahorkatině nedaleko hradu Bouzov. Snad díky tomu, že byl objeven v relativně nedávné době, je krápníková výzdoba čistá a zachovalá. V těchto jeskyních se nesvítilo loučemi a nebyly nikdy volně přístupné. Z celého systému byla známa odnepaměti pouze propast Zátvořice a jeskyně Svěcená díra.

Labyrintem podzemních chodeb

A právě Svěcená díra se stala ve 30. letech 20. století objektem zájmu skupiny místních badatelů vedené revírníkem Vilémem Švecem. Postupně pronikli systémem propastí do hloubky několika desítek metrů. Jejich schopnosti během náročných průzkumů a průniků do nových prostor byly na tehdejší dobu zcela mimořádné. Překonávali komplikované traverzy, zdolávali komíny a extrémní úžiny. Tato objevná cesta byla završena  roku 1938 dosažením sotva průlezného otvoru ve vrcholu kolmého komínu.

Dodnes si speleologové lámou hlavu nad tím, co tehdejší badatele vedlo právě do tohoto místa. Pronikli rourovitou úžinou, jejíž rozměry byly na hranici průleznosti a dostali se až na hranu neznámé propasti. Museli se však vrátit celou dlouhou cestu zpět, protože jim docházelo světlo.

Po několika dnech se do stejných míst vrátili, překonali propast a dostali se do obrovské prostory s nádhernou krápníkovou výzdobou – Dómu gigantů. Javoříčské jeskyně tak byly objeveny. Po zaměření objevených prostor byl proražen z místa Zátvořice nový pohodlný vchod a jeskyně byly zpřístupněny veřejnosti. V 50. a 60. letech bylo objeveno významné pokračování systému v horním patře i v úrovních nižších. Nově objevené horní patro bylo nazváno Jeskyně míru a jeho podstatná část byla zpřístupněna a připojena k prohlídkovému okruhu. I v dalších obdobích výzkumu byly v systému Javoříčských jeskyní učiněny významné objevy nových částí.

 

Výjimečná výzdoba

Javoříčské jeskyně vynikají mimořádně bohatou, barevnou a mnohotvárnou krápníkovou výzdobou. Již první velká prostora na prohlídkové trase – Suťový dóm – má strop doslova posetý krápníky. Úchvatná podívaná čeká na návštěvníky i Dómu gigantů a v navazujících prostorách Pohádkových jeskyní.

Ani Jeskyně míru v bohatosti výzdoby nezaostávají. V této části jeskyní lze na stěnách a stropech spatřit velké množství excentrických krápníků, které rostou jakoby proti zákonům gravitace.

V současné době má systém Javoříčských jeskyní délku přes 4 kilometry s výškovým rozpětím 108 metrů. Krátký návštěvní okruh Javoříčských jeskyní má délku 360 metrů, dlouhý okruh s Jeskyněmi míru je dlouhý 790 metrů.

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články