Na Antarktidě hořelo. Zvládla by požár česká základna?

25. února dorazily z Antarktidy smutné zprávy a smutné fotografie. Při požáru brazilské základny Comandante Ferraz zahynuli dva lidé. Zeptali jsme se na okolnosti Aloise Suchánka, projektanta české antarktické základny.

Na Antarktidě hořelo. Zvládla by požár česká základna?
Na Antarktidě hořelo. Zvládla by požár česká základna?
Zdroj: archiv

 

Brazilské vojenské námořnictvo hned ten samý den oznámilo, že už vyprostili z trosek mrtvá těla dvou svých příslušníků, kterou v sobotu 24. února zachvátil požár.

Třetí voják utrpěl zranění, ale jeho stav je stabilizovaný. Celkem 44 členů posádky stanice bylo ještě o víkendu evakuováno.

Požár vypukl v sobotu ráno ve strojovně základny, která je v provozu od roku 1984. Probíhal tam mořský výzkum. Exploze stanici úplně zničila.

V době požáru bylo na stanici 59 lidí – vědci a příslušníci vojenského námořnictva. Helikoptéra evakuovala celkem 44 lidí. 

Stanice Comandante Ferraz je postavena na Ostrově krále Jiřího, který je součástí souostroví Jižní Shetlandy. Na ostrově se nachází desítka vědeckých základen.

 

Jak tuto problematiku vidí ing. Alois Suchánek,  který  projektoval naši stanici  postavenou na ostrově Jamese Rosse?

Požár na antarktické stanici je vždy záležitost fatální. V případě Ferrazu bylo štěstím, že stanice leží přímo na břehu moře, a hasicí voda je tak v letním období k dispozici.

V zimním období, kdy by navíc hrozil zámrz hasební techniky, by to dopadlo jistě hůře. Napojení hasební techniky na sladkou tavnou vodu – vodu z ledovců – je v Antarktidě  komplikované, protože tato demineralizovaná voda zamrzá rychleji. 

Jak jsou dnes stanice vybaveny proti požárům?

Vybavenost stanic z hlediska požárního zásahu obvykle není zajištěna početnou skupinou hasičů, ale proškolenou částí posádky. Při rozsáhlém požáru, dle mého názoru, jde o úkol nesmírně složitý a jde spíš o rychlou evakuaci do pohotovostních záchranných prostor (jsou-li) případně mimo stanici.

Požár v jakémkoliv objektu může mít řadu příčin, ale důležité je chování posádky stanice, dbát na přísné dodržování logických zásad při provozu a zejména chování jednotlivců při ubytovacích a pracovních návycích.

Obecně bych řekl, že se nedá nikdy zcela vyloučit, lze jen dělat maximum pro to, aby nevznikl z příčin lidského pochybení. 

Stanici Ferraz jste navštívil….

Ferraz má několik samostatně stojících objektů, poměrně blízko sebe. Ubytovací objekt je sestaven z několika řad kontejnerových buněk jako ubytovacích kójí a vnitřní uličky a jakýsi vnitřního přestřešeného dvorku.

Značnou část materiálů tvoří dřevo, takže pokud šlo o explozi, průběh požáru musel být brizantní (tj. s tříštivými výbuchy, drtícími materiál ve svém okolí, pozn. red.) a hlavním cílem záchranářů byla spíše evakuace než hašení a lokalizace, které byly asi vyhodnoceny jako obtížně zajistitelné. 

Pro evakuační zásah měli polárníci štěstí, že na ostrově K.G. je řada stanic v relativní blízkosti a že Chilané a Uruguajci mají obvykle na stanicích vrtulníky. Podrobné řešení požárního zabezpečení neznám, takže se neodvažuji hodnotit způsob realizace a provozu stanice. Jsem přesvědčen, že při běžné četnosti posádky expedic jistě proběhlo vše, jak mělo, ale neštěstí nelze nikdy vyloučit.

Jak jste proti nebezpečí požáru projektoval naši základnu?

Pro naši stanici jsme se snažili již při návrhu jak konstrukcí, tak technických systémů maximálně eliminovat možnosti vzniku požáru, např. vytápěním pomocí klimatizace, používáním nehořlavých materiálů pro elektroinstalace, oddělením a dostatečnou vzdáleností strojovny agregátů od ubytovacího objektu, důsledným zákazem manipulace s otevřeným ohněm a kouření apod.

V ubytovacím objektu (dřevostavbě) to bylo použití samozhášivého polystyrenu v konstrukcích a další opatření byla již v návrhu řešení.

Stanice je vybavena několika desítkami hasicích přístrojů ve všech objektech. Je zpracován požární řád a věřím, že členové expediční posádky jsou během pobytu alespoň minimálně proškoleni v problematice požární ochrany.

(ptal se Hynek Adámek)

Úvodní foto: Wikipedia (Agencia Brasil)

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články