100 nejohroženějších druhů planety. Jsou ta zvířata bezcenná, nebo nedocenitelná?

Mezinárodní svaz ochrany přírody zveřejnil seznam nejohroženější stovky organismů planety. Tyto druhy navždy zmizí, pokud nepodnikneme razantní kroky.

Zdroj: archiv

Na seznameu najdeme nejen zvířata, ale i houby a rostliny. Stovku těch nejohroženějších představili ochránci před několika dny na Světovém kongresu na ochranu přírody v Jižní Koreji - největším shromáždění ochránců přírody na světě. Konference se koná jednou z čtyři roky a pořádá ji Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN). 

Alarmující čísla

Už dříve IUCN uvedl, že z 63 837 posuzovaných druhů hrozí 19 817 vyhynutí. Ohroženo je 41 procent druhů obojživelníků, 33 procent korálů, 25 procent savců, 20 procent rostlin a 13 procent ptáků. Ochrana těchto druhů přitom není jen samoúčelná, ale i lidem prospěšná - mnoho z těchto ohrožených organismů je pro člověka nezbytně potřebných; zajišťují nám potravu nebo práci a mnoho dalšího. 

Stovka balancující na hraně

Seznam stovky nejohroženějších přírodních druhů na Zemi byl zveřejněn na kongresu ochrany přírody, kde se sešlo kolem 8 000 vládních činitelů, zástupců různých nevládních skupin, vědců i podnikatelů ze 170 zemí světa.

Na zprávě se podílelo několik tisíc vědců a seznam představuje souhrn nejohroženějších druhů, kterým hrozí bezprostřední vyhynutí, pokud nedojde k okamžitému jednání. 

Na seznam se dostali velká a známá zvířata, jako třeba nosorožec jávský, lenochod trpasličí, gibon hainanský, leguán jamajský. Ti mají ale přeci jenom šanci na přežití. Na seznamu jsou totiž i druhy, které nejsou pro lidi tak atraktivní - a ti mají boj o přežití o poznání těžší.

 

O ohrožené pandě velké jste už asi slyšeli, ale o čolkovi luritánském (na úvodní fotografii článku) asi jen stěží. Ten žije v provincii Lurestán v jihozápadním Iránu (na jednom z výběžků pohoří Zagros) a stejně jako ostatní živočichové a rostliny vyskytující se na malém území, visí jeho existence doslova na vlásku. Další z "neviditelných" je skřivan sidamský (Etiopie), sladkovodní krab (Johora singaporensis; žije v Singapuru) nebo pták s netradičním zobákem jespák lžícozubý (Eurynorhynchus pygmeus).

A rostliny? Ty, které nejsou lidem nijak zvlášť prospěšné, patří mezi nejohroženější. Protože, jak se říká,co nás nepálí, tak to nehasíme.

Něco za něco

"Více než polovině z nejohroženější stovky druhů rostlin, zvířat a hub nevěnujeme žádnou nebo minimální pozornost," prohlásil Jonathan Baillie z Zoological Society London (ZSL). Přírodu stále hodnotíme podle toho, co pro nás dělá, nebo nedělá, jak nám slouží, nebo neslouží. A tak posuzujeme i jednotlivé druhy - jestli z nich něco máme, nebo ne. Utilitární přístup k přírodě ale brání skutečné ochraně a maří práci vědcům i ochráncům. Oficiální zpráva se seznamem nejohroženějších druhů má výmluvný název - Bezcenná, nebo nedocenitelná? (Proceless or Worthless?).

Spoluautorka zprávy Ellen Butcherová (ZSL) k tomu dodává: "Všechny tyto druhy jsou jedinečné a nenahraditelné. Pokud zmizí, žádné množství peněz je nevrátí. Přesto je možné dát jim poslední šanci - musíme ale začít okamžitě jednat. A k tomu je zapotřebí společnost, která bude morálně i eticky zaujímat postoj ke všem druhům jako k těm, které mají neodmyslitelné a rovnocenné právo na život."

"Všechny druhy mají pro přírodu hodnotu, a tudíž mají hodnotu i pro nás. I když u některých to tak zdánlivě nevypadá, všechny druhy určitým způsobem přispívají k fungování naší planety," dodal Simon Stuart z IUCN.

Odborníci se na fóru shodli, že je možné tyto druhy zachránit. Ale musí se začít jednat okamžitě. Pokles populací těchto druhů v naprosté většině zavinil člověk. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články