100 nejohroženějších druhů planety. Jsou ta zvířata bezcenná, nebo nedocenitelná?

Mezinárodní svaz ochrany přírody zveřejnil seznam nejohroženější stovky organismů planety. Tyto druhy navždy zmizí, pokud nepodnikneme razantní kroky.

Na seznameu najdeme nejen zvířata, ale i houby a rostliny. Stovku těch nejohroženějších představili ochránci před několika dny na Světovém kongresu na ochranu přírody v Jižní Koreji - největším shromáždění ochránců přírody na světě. Konference se koná jednou z čtyři roky a pořádá ji Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN). 

Čeští nosorožci se v Africe snaží zachránit svůj druh

Alarmující čísla

Už dříve IUCN uvedl, že z 63 837 posuzovaných druhů hrozí 19 817 vyhynutí. Ohroženo je 41 procent druhů obojživelníků, 33 procent korálů, 25 procent savců, 20 procent rostlin a 13 procent ptáků. Ochrana těchto druhů přitom není jen samoúčelná, ale i lidem prospěšná - mnoho z těchto ohrožených organismů je pro člověka nezbytně potřebných; zajišťují nám potravu nebo práci a mnoho dalšího. 

Stovka balancující na hraně

Seznam stovky nejohroženějších přírodních druhů na Zemi byl zveřejněn na kongresu ochrany přírody, kde se sešlo kolem 8 000 vládních činitelů, zástupců různých nevládních skupin, vědců i podnikatelů ze 170 zemí světa.

Na zprávě se podílelo několik tisíc vědců a seznam představuje souhrn nejohroženějších druhů, kterým hrozí bezprostřední vyhynutí, pokud nedojde k okamžitému jednání. 

Na seznam se dostali velká a známá zvířata, jako třeba nosorožec jávský, lenochod trpasličí, gibon hainanský, leguán jamajský. Ti mají ale přeci jenom šanci na přežití. Na seznamu jsou totiž i druhy, které nejsou pro lidi tak atraktivní - a ti mají boj o přežití o poznání těžší.

 

O ohrožené pandě velké jste už asi slyšeli, ale o čolkovi luritánském (na úvodní fotografii článku) asi jen stěží. Ten žije v provincii Lurestán v jihozápadním Iránu (na jednom z výběžků pohoří Zagros) a stejně jako ostatní živočichové a rostliny vyskytující se na malém území, visí jeho existence doslova na vlásku. Další z "neviditelných" je skřivan sidamský (Etiopie), sladkovodní krab (Johora singaporensis; žije v Singapuru) nebo pták s netradičním zobákem jespák lžícozubý (Eurynorhynchus pygmeus).

A rostliny? Ty, které nejsou lidem nijak zvlášť prospěšné, patří mezi nejohroženější. Protože, jak se říká,co nás nepálí, tak to nehasíme.

Něco za něco

"Více než polovině z nejohroženější stovky druhů rostlin, zvířat a hub nevěnujeme žádnou nebo minimální pozornost," prohlásil Jonathan Baillie z Zoological Society London (ZSL). Přírodu stále hodnotíme podle toho, co pro nás dělá, nebo nedělá, jak nám slouží, nebo neslouží. A tak posuzujeme i jednotlivé druhy - jestli z nich něco máme, nebo ne. Utilitární přístup k přírodě ale brání skutečné ochraně a maří práci vědcům i ochráncům. Oficiální zpráva se seznamem nejohroženějších druhů má výmluvný název - Bezcenná, nebo nedocenitelná? (Proceless or Worthless?).

 Lemuří armageddon. Vyhynutí hrozí 90 procentům druhů

Spoluautorka zprávy Ellen Butcherová (ZSL) k tomu dodává: "Všechny tyto druhy jsou jedinečné a nenahraditelné. Pokud zmizí, žádné množství peněz je nevrátí. Přesto je možné dát jim poslední šanci - musíme ale začít okamžitě jednat. A k tomu je zapotřebí společnost, která bude morálně i eticky zaujímat postoj ke všem druhům jako k těm, které mají neodmyslitelné a rovnocenné právo na život."

"Všechny druhy mají pro přírodu hodnotu, a tudíž mají hodnotu i pro nás. I když u některých to tak zdánlivě nevypadá, všechny druhy určitým způsobem přispívají k fungování naší planety," dodal Simon Stuart z IUCN.

Odborníci se na fóru shodli, že je možné tyto druhy zachránit. Ale musí se začít jednat okamžitě. Pokles populací těchto druhů v naprosté většině zavinil člověk. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články