Češi patří mezi nejlínější národy Evropy, říkají výzkumy. Proč?

Zatímco 40 % Evropanů aspoň jednou týdně provozuje nějakou fyzickou aktivitu, v České republice je to jen 32 % populace a pouhých 5 % Čechů sportuje pravidelně. Zdá se, že se naším národním sportem stává gaučink. 

Množství pravidelné fyzické aktivity se snižuje nejen s věkem, ale i se vzděláním a finančním zázemím.
Množství pravidelné fyzické aktivity se snižuje nejen s věkem, ale i se vzděláním a finančním zázemím.
Zdroj: Profimedia.cz

Více než 60 % Čechů se pohybu nevěnuje vůbec nebo jen zřídka. Ukázaly to výsledky výzkumu míry pohybové aktivity a sportování Eurobarometr, který uskutečnila Evropská komise.

"Tento průzkum proběhl v Evropě už počtvrté a pro Českou republiku jsou jeho výsledky alarmující, protože potvrzují negativní trend klesající úrovně pohybové aktivity a sportu v České republice. Celkově se množství pravidelné fyzické aktivity snižuje s věkem, vzděláním a finančním zázemím respondentů," říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness Fisaf a České komory fitness. 

Nejhorší kulturní trapasy, které se vám mohou stát na cestách. Co kde nedělat?

Na otázku, proč se nevěnují sportu, Evropané nejčastěji odpovídají, že nemají čas (40 %), nemají zájem (20 %) či jim to nedovoluje jejich zdravotní stav (14 %). Zajímavostí z ČR je v zjištění, že oproti roku 2013, kdy proběhl minulý průzkum, kleslo o 5 % množství Čechů, kteří nesportují z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Stagnace napříč státy

Situace "v nesportování" se významně zhoršila v celé Evropě, a to především ve věkové kategorii 15 až 24 let, kde se nejvíce potvrdil další zajímavý ukazatel, a sice to, že muži sportují více než ženy – 74 % oproti 55 %. Dalším varujícím signálem je, že 71 % žen a 70 % mužů ve věku nad 55 let nesportuje nikdy nebo jen velmi zřídka.

Pro Evropany je nejčastější pohybovou aktivitou fitness – v roce 2017 měl tento druh sportu 60 milionů členů! Zatímco pro Čechy je na prvním místě cyklistika.

Zajímavý průzkum: Češi patří mezi nejčistotnější národy v Evropě

Jak Evropané sportují?

  • 40 % Evropanů provozuje alespoň jednou týdně pravidelnou fyzickou aktivitu, z toho 7 % sportuje nejméně 5x v týdnu
  • 46 % nesportuje nikdy, což je oproti roku 2013 nárůst o 4 %
  • muži sportují víc než ženy (zejména ve věkové skupině 15 až 24 let)

Proč Evropané sportují?

  • 54 % kvůli dosažení lepšího zdravotního stavu
  • 47 % pro zlepšení kondice
  • 38 % bere sport jako relaxaci
  • 30 % vidí v pohybu zábavu
  • jen 28 % považuje za hlavní motivace rozvoj fyzických dovedností

Zdroj: Eurobarometr 2018

Související články