Planeta, nebo plasty? 1. díl

Svět čelí krizi spojené s přívalem plastů – a my sledujeme, jak ji chce vyřešit.

Zdroj: Randy Olson, National Geographic

Svět má problém s plastovými odpady, a potíže den ode dne narůstají – ale stejně tak roste povědomí veřejnosti a ochota zjednat nápravu.

Odhaduje se, že každý rok se z pobřežních oblastí do světových oceánů dostane asi osm milionů tun plastových odpadů. Je to stejné, jako kdybychom na každém metru pobřeží na naší planetě navršili patnáct nákupních kabel plných plastových odpadků. Všechny ty plasty škodí tvorům žijícím v oceánech – od korálových útesů pokrytých plastovými taškami přes želvy dávící se plastovými brčky až k hladovějícím velrybám a mořským ptákům, jejichž břicha jsou naplněná kousky plastů a nezbývá v nich místo na potravu.

V rychlém sledu se objevují výsledky studií, jež zkoumají možné dlouhodobé účinky nepatrných kousků plastu na potravní řetězec mořských živočichů – a to vše vyvolává otázky, jak by to mohlo ovlivnit zdraví lidí a bezpečnost potravin.

Asi čtyřicet procent veškerých vyrobených plastů se využívá jako obaly. Velkou většinu z nich lidé použijí jen jednou a potom je odhodí. Méně než pětina plastů se recykluje, ale v mnoha státech a podnicích zkoušejí novátorské postupy, jak toto číslo zvýšit.

Časopis National Geographic věnoval v červnu 2018 velký prostor otázce plastů a tato problematika získala značný ohlas v médiích i u veřejnosti a politiků na celém světě. Dnes se podíváme, jak se vyvíjejí události související s tímto závažným problémem. Postupně budeme informace aktualizovat.

Ve Washingtonu vstoupil v platnost zákaz používat plastová brčka

1. ledna 2019 - Počínaje prvním lednem letošního roku přestalo být jedno novoroční předsevzetí – používat méně plastu – pro restaurace a další podniky služeb ve Washingtonu nepovinné. Od července bude další používání plastových brček pokutováno.

Řada místních podniků už začala přecházet na opakovatelně použitelná a omyvatelná brčka nebo na jednorázová brčka vyrobená z papíru či slámy.

Zákon navazuje na zákaz, který začal platit v Seattlu v roce 2018 a usiluje o omezení škodlivého vlivu plastových brček, jež končí jako odpad. Při nedávném čištění říčky Anacostia na území kolumbijského distriktu jich bylo nalezeno více než 4 000 kusů. Plastová brčka zraňují volně žijící živočichy a obtížně se recyklují. Často končí jako odpad. Nutno podotknout, že tvoří jen nepatrnou část z celkového množství plastových odpadů, které znečišťují moře a oceány. Někteří kritikové tvrdí, že odvádějí pozornost od důležitějších problémů, ale jiní jsou toho názoru, že někde se začít musí, a plastová brčka jsou dobrým začátkem.

Údaj o plastech byl jmenován statistickým číslem roku

20. prosince 1918 - Britská Královská statistická společnost (Royal Statistical Society) oznámila tento týden své statistické číslo roku. Je jím hodnota 90,5 %, odhadovaný podíl z veškerého plastového odpadu, který nikdy nebyl recyklován. Vědci vypočítali, že přibližně 12 procent z celkového množství 6 300 milionů tun plastového odpadu bylo spáleno a asi 79 procent plastového odpadu skočilo na skládkách nebo jako pohozené odpadky.

Citované údaje pocházejí ze studie nazvané „Výroba, využití a osud veškerých vyrobených plastů“, kterou uveřejnili badatelé Roland Geyer, Jenna Jambecková (spolupracovnice National Geographic Society pro otázky plastových odpadů) a Kara Lavender Lawová v časopise Science Advances.

„Všichni jsme věděli, že od roku 1950 až do dnešní doby nastal rychlý a obrovský nárůst výroby plastů, ale stanovení celkového množství všech vyrobených plastů nás docela šokovalo,“ řekla už dříve časopisu National Geographic Jenna Jambecková z Georgijské univerzity, která se zaměřuje na studium plastového odpadu v oceánech.

„Jsem vděčná Královské statistické společnosti za to, že uznala význam této statistiky. Ta čísla jsou alarmující, ale pomáhají zvýšit obecné povědomí o nakládání s plastovými odpady na celém světě,“ řekla Jambecková v prosinci.

„Je velmi znepokojivé, že tak velká část plastových odpadů nebyla nikdy recyklována, řekl prezident Královské statistické společnosti sir David Spiegelhalter v projevu, kterým oznámil vítězný statistický údaj. „Statistika pomáhá ukázat rozsah problému, před nímž všichni stojíme.“

Žralok obrovský plave vedle plastového sáčku v Adenském zálivu u břehů Jemenu. Žraloci obrovští sice patří k největším mořským živočichům, ale i malé kousky plastů v trávicím ústrojí pro ně znamená značné ohrožení.Žralok obrovský plave vedle plastového sáčku v Adenském zálivu u břehů Jemenu. Žraloci obrovští sice patří k největším mořským živočichům, ale i malé kousky plastů v trávicím ústrojí pro ně znamená značné ohrožení.Zdroj: Thomas P. Peschak, Nat Geo Image Collection

Slovem roku byl jmenován výraz „jednorázový“

7. listopad 2018 - Podle Collinsova slovníku se slovem roku 2018 stal výraz „jednorázový“, jenž od roku 2013 zaznamenal čtyřnásobně vyšší četnost výskytu. Výraz znamená „vyroben pouze k jednomu použití“ a podle tiskové zprávy od vydavatele slovníku označuje „předměty, jejichž nekontrolovaně rostoucí množství ničí životní prostředí a ovlivňuje potravní řetězec“.

Předměty určené k jednorázovému použití jsou nejčastěji spojovány se znečištěním plastovými odpady. Asi čtyřicet procent všech vyrobených plastů se používá jako obalový materiál a většina po jediném použití skončí v odpadkovém koši.

Mnohé snahy o zmírnění krize, která je vyvolána plastovými odpady, se zaměřují na jednorázové plasty. Cílem je podpořit používání trvanlivějších a opakovaně použitelných předmětů.

Akvária se spojila k akci „Listopad bez brček“

1. listopad 2018 - Listopad je měsícem knírů a díky nové ochranářské kampani je dnes také měsícem, kdy nebudeme používat brčka na pití.

Kampaň se jmenuje „Listopad bez brček“ a usiluje o vyřazení jednorázových plastů. V jejím čele stojí společenství Aquarium Conservation Partnership (ACP), které sdružuje 22 akvárií ze sedmnácti států. Společenství naléhá na 500 velkých firem a podniků, aby se zavázaly, že budou zákazníkům dávat plastová brčka jen na vyžádání. Sdružení ACP již spolupracuje s velkými firmami, jako jsou United Airlines, Chicago White Sox a nemocnice sdružené v korporaci Dignity Health.

Lidé z ACP doufají, že ke Dni Země, který bude 20. dubna 2019, přesvědčí ke stejnému závazku dalších 500 velkých firem.

Kampaň „Listopad bez brček“ vyvíjí nátlak také na městské a oblastní samosprávy, aby vydaly vyhlášky, které budou podniky vybízet k tomu, aby omezily používání brček. Kampaň vyzývá také jednotlivce, aby podepsali slib (je dostupný online), že omezí osobní spotřebu jednorázových plastů. Všechny snahy jsou součástí toho, co ACP označuje jako „#FirstStep“ (první krok) k vodním tokům bez plastových odpadů.

Lidé často sdíleli snímky mořských živočichů, jimž z nosních otvorů trčí plastová brčka nebo kteří jsou obalení kusem plastu. Akvária patří k prvním místům, jež přestávají ve svých prostorách používat plastové výrobky.

David Rhodes, obchodní ředitel firmy Aardvark Straws, která vyrábí papírová brčka, řekl v roce 2018 v rozhovoru s časopisem National Geographic, že mezi prvními klienty a odběrateli firmy byly zoologické zahrady, akvária a výletní lodi, které si dávají záležet na tom, aby na své zákazníky působily ekologickým dojmem.

Představitelé ACP říkají, že jejich snahy omezit spotřebu plastových výrobků vedly k tomu, že v minulém roce bylo spotřebováno o pět milionů plastových brček méně.

V tomto týdnu oznámilo sdružení ACP ve spolupráci s OSN a Evropskou komisí plán na vytvoření celosvětové koalice dvou set akvárií, jež povede kampaň proti plastům.

Krab houbový poblíž australského Edithburgu má na sobě kus průhledného plastu. Krabi houboví si na krunýř kladou houby, aby se maskovali před predátory. Tento kryt z umělé hmoty není dostatečnou ochranou.Krab houbový poblíž australského Edithburgu má na sobě kus průhledného plastu. Krabi houboví si na krunýř kladou houby, aby se maskovali před predátory. Tento kryt z umělé hmoty není dostatečnou ochranou.Zdroj: Fred Bavendam, Minden Pictures/Nat Geo Image Collection

250 organizací uzavřelo celosvětové partnerství

29. října 2018 - Dvě stě padesát organizací, odpovědných za dvacet procent všech plastových odpadů, které se vyrábějí na celém světě, se zavázalo ke snížení objemu odpadů a míry znečištění.

K iniciativě nazvané Globální závazek nového hospodaření s plasty (New Plastics Economy Global Commitment) se připojily natolik rozmanité subjekty, jako je město Austin, oděvní společnost H&M, Unilever, PepsiCo, L’Oreal, Nestlé a Coca-Cola.

Globální závazek nabízí řadu ostře sledovaných partnerství, například spolupráci s Organizací spojených národů pod vedením Nadace Ellen MacArthurové. Dalšími partnery jsou Světový fond na ochranu přírody, Světové ekonomické fórum, Světové fórum spotřebního zboží a 40 akademických institucí.

Iniciativa podporuje oběhové hospodaření s plasty – tedy představu, že plasty se budou používat opakovaně nebo k novému účelu, místo aby končily na skládce. K tomuto účelu bude nutné vybudovat nebo zlepšit zpětný odběr a zpracování plastů. Pět investičních firem přislíbilo této inciativě 200 milionů dolarů.

Recyklace použitých výrobků je jedním ze tří cílů, které si iniciativa vytýčila. Korporace a firmy, jež se k závazku připojí, musí přestat používat jednorázové obalové materiály a do roku 2025 musí zajistit, že obaly budou opakovatelně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.

„Jednotlivé složky iniciativy EMF Global Commitment jsou nepochybně krokem správným směrem, ale problém je v tom, že společnosti mohou stále ještě dávat přednost recyklaci před opakovaným použitím a omezováním spotřeby,“ uvedl v tiskové zprávě Ahmad Ashov z indonéské pobočky Greenpeace. „Velké firmy nejsou nuceny snižovat celkový objem jednorázových plastů, které chrlí do světa.“

Vždy jednou za 18 měsíců budou stanovené cíle znovu posouzeny a zúčastněné podniky budou muset každoročně uveřejnit údaje o tom, jakých pokroků dosáhly.

Vlády, jež se k iniciativě připojí, se zavážou, že vytvoří podmínky, které podpoří cirkulární ekonomiku.

Evropský parlament schválil zákaz jednorázových plastů

26. říjen 2018 - Evropský parlament tento týden schválil opatření (571 poslanců hlasovalo pro návrh a 53 proti návrhu), které omezí použití některých jednorázových plastů na celém kontinentu. Dříve než opatření vstoupí v platnost, musí projít schvalovacím procesem v jednotlivých členských zemích, ale pozorovatelé říkají, že vyhlídky na schválení jsou dobré a opatření by mohlo začít platit už od roku 2021.

Návrh opatření se odvolává na nutnost chránit oceány před záplavou plastového znečištění a požaduje zákaz plastových příborů a talířů, vatových tyčinek, brček, tyčinek na míchání nápojů i plastových tyček na nafukovací balónky. Kromě toho se má omezit i používání dalších typů jednorázových plastů, například obalů na nápoje a potraviny.

Návrh opatření byl schválen v květnu (viz níže). Ve Velké Británii se projednává podobný návrh (viz rovněž níže).

Zastánci návrhu tvrdí, že seznam dotčených položek byl pečlivě sestaven tak, aby obsahoval výrobky, u nichž existuje cenově dostupná a ekologičtější náhrada. Položky s obtížněji dostupnými náhradami, například cigaretové filtry, budou omezovány pozvolněji.

Belgická poslankyně Evropského parlamentu Frédérique Riesová, která přednesla návrh, jej podle BBC označila za „vítězství pro naše oceány, pro životní prostředí a budoucí generace“.

Výrobci spotřebního zboží investují do sběru odpadů

25. říjen 2018 - Chceme-li zabránit tomu, aby se plastové odpady dostávaly do vodních toků, musí je výrobci přestat vyrábět, nebo se musí postarat o to, aby byly po skončení životnosti uloženy na vhodné místo. Ale v některých rozvojových zemích je infrastruktura odpadového hospodářství nedostatečná, nebo vůbec neexistuje.

Investiční firma Circulate Capital sídlí v New Yorku a zahájila činnost v roce 2018. Její představitelé říkají, že na investice do odpadového hospodářství v jihovýchodní Asii mají připravenou částku 90 milionů dolarů. Tento krok podporuje ochranářská skupina Ocean Conservancy. Výkonný ředitel společnosti Circulate Capital Rob Kaplan říká, že tato investice bude směřovat na zlepšení sběru plastových odpadů na souši a k vytvoření trhu se shromážděným materiálem.

Na devadesátimilionové investici se budou podílet společnosti PepsiCo, Coca-cola, Procter a Gamble, Danone, Unilever a Dow a představitelé sdružení Circulate Capital říkají, že dohoda bude podepsána na začátku roku 2019. Pracují také na tom, aby se připojily i středně velké a malé společnosti.

„Velmi se snažíme o to, aby naše obalové materiály byly opakovaně použitelné, ale skutečnost je taková, že nemohou být znovu použity, recyklovány nebo kompostovány, pokud nefunguje efektivní systém hospodaření s odpady,“ uvedla v tiskové zprávě Katharina Stenholmová ze společnosti Danone. Měla na mysli cirkulární ekonomiku, při níž jsou jakékoli odpadové materiály, například obaly, znovu použity při výrobě nových produktů.

Většina plastových odpadů ve světových oceánech pochází z deseti řek, a osm z nich se nachází v Asii. Společnost Circulate Capital se ve spolupráci s vědeckými poradci, mezi nimiž je i badatelka National Geographic Jenna Jambecková, snaží zjistit, kde by její investice přinesly největší úspěch.

Například plastové láhve mohou sbírat malé místní firmy a mohou je prodávat velkým výrobcům, kteří je použijí k výrobě nových produktů. Odložené a vyřazené plasty jsou velmi často málo kvalitní, ale některé probíhající projekty už prokázaly, že tento model může fungovat. Představitelé investiční společnosti Circulate Capital doufají, že jejich investice může vést k rozvoji novinek.

„Neexistuje žádný zázračný recept, jak se zbavit znečištění plastovým odpadem,“ říká Rob Kaplan. „Problém nedokážeme vyřešit ani recyklací, ani omezením spotřeby.“

Kaplan však doufá, že investice společnosti Circulate Capital se mohou stát jedním dílkem skládačky. Odhaduje, že na vybudování výkonnější infrastruktury odpadového hospodářství v jihovýchodní Asii by bylo zapotřebí vynaložit více než miliardu dolarů. Společnost Circulate Capital doufá, že k tomu přispěje svým dílem a v několika příštích letech zvýší své závazky na částku nejméně 100 milionů dolarů.

Tento článek vznikl ve spolupráci s National Geographic Society.

Text: Brian Clark Howard (zkušený autor, který se věnuje životnímu prostředí, vědě, technice a dalším tématům), Sarah Gibensová (píše pro digitální média National Geographic), Elaina Zachosová (píše pro internetové vydání National Geographic) a Laura Parkerová (kmenová autorka, která se specializuje na klimatické změny a mořské životní prostředí)

Související články