Globální oteplování upouští páru

Aféry poslední doby ukázaly, že někteří vědci varující před globálním oteplování přehnali údaje a nafoukli tak hrozby plynoucí z člověkem vyvolaných klimatických změn.

Globální oteplování upouští páru
Globální oteplování upouští páru
Zdroj: archiv

Údaj o zmizení Himálajských ledovců do roku 2035 se ukázal jako falešný, podobně přehnané se ukázaly i zprávy o rapidním stoupání mořské hladiny a ubývání mořského ledu.

Tající kra

„Podle mne je nezdravé odmítat přiměřenou skepsi. Věda se rozvíjí a vylepšuje ve světle kritiky. Při předpovídání klimatických změn nemůžeme nic změnit na tom, že pracujeme se značnou mírou nejistoty,“ uvedl Beddington, který je hlavním vědeckým poradcem britské vlády. Stoupenci teorie o člověkem vyvolaném globálním oteplování by podle něj měli být méně nepřátelští ke skeptikům.

Role CO2 a dalších skleníkových plnů v atmosféře je podle Beddingtona nepochybná, méně jistá je však skutečnost, nakolik člověkem vypouštěné emise mají globální klimatický dopad a pokud je mají, tak zůstává nejisté, jak rychle se jejich vliv a důsledky z toho projeví - lokálně i globálně.

Utajování hodnot z měření působí podivně

Za špatné pak označil rozhodnutí některých klimatologů nezveřejňovat svá měření poté, co se provalilo, že jsou schopni falzifikovat údaje, jen aby podpořili své názory.

Jeho poznámka se týkala ředitele klimatického výzkumu na University of East Anglia Phila Jonese, jehož e-maily unikly na internet a dokládaly falšování dat. Jones odstoupil, ale odmítá zveřejnit data svého výzkumu a tvrdí, že do nich s kolegy investoval 25 let práce, a proto je jen tak nezveřejní.

Beddington nicméně tvrdí, že určitou míru nejistoty o aspektech globálního oteplování není možné využívat jako alibi pro nečinnost. „Někdy se mně lidi ptají, proč máme něco dělat, když jsou si vědci jistí jen z 90 procent, že máme problém. Jenže sednete si do letadla, když bude existovat desetiprocentní šance, že spadne?“

Mýty o změnách klimatu
Himálajské ledovce roztají
Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) nedávno přiznal, že jeho tvrzení o roztání himálajských ledovců do roku 2035 bylo založené na zprávě dezinterpretované nadací WWF, která se odvolávala na rozhovor časopisu New Scientist s indickým glaciologem. Většina odborníků se však domnívá, že při současném stavu potrvá tání ledovců stovky let, během nichž se může leccos změnit.
Stoupající hladina moří
Potsdamský institut pro výzkum klimatických dopadů oznámil, že hladina světového oceánu by mohla do roku 2100 stoupnout téměř o dva metry. Předpokládal, že odtají ledovce v Grónsku a Antarktidě. Nicméně upřesněné studie vycházející ze současných trendů předvídají střízlivější stoupnutí hladiny moří o 0,6 metru do roku 2095.
Rychlé vymizení arktického ledu
Vědci z Cambridge University tvrdili, že v létě 2020 zcela zmizí arktický led. Nicméně během posledních dvou let arktický led v letním období ve srovnání s předchozími roky znovu narůstal.
Bude stále tepleji?
Některé předpovědi, že rok 2010 bude znovu nejteplejší v historii, odmítla řada vědců s tím, že vycházejí ze špatně nastavených údajů pro dlouhodobé trendy.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články