ROZHOVOR: Lvi volají o pomoc. V Zimbabwe vědí, jak je zachránit

Lví život visí doslova na vlásku. Nevěříte? Ano, 90 % jich z Afriky navždy zmizelo. Přečtěte si, proč k tomu došlo a co se s tím ještě dá dělat.

ROZHOVOR: Lvi volají o pomoc. V Zimbabwe vědí, jak je zachránit
ROZHOVOR: Lvi volají o pomoc. V Zimbabwe vědí, jak je zachránit
Zdroj: archiv

Od roku 1975 let se nám "podařilo" vyhubit 80 až 90 % lvů. Ani my v Evropě si ale nemůžeme mýt ruce s tím, že my jsme daleko a můžou za to jenom místní.

Přežili milion let, až narazili na člověka…

Podle nálezů fosilií se zřejmě první lvům podobné šelmy (P. l. fossilis) objevily v okolí Laetoli na území dnešní Tanzanie v době asi před 0,5 až 1,8 miliony let. Později lvi začali migrovat mimo Afriku -  a dostali se až do Evropy, Asie nebo Severní Ameriky.

A pak příběh nabírá jiný směr. Přicházejí na scénu lidé a situace se začíná měnit. K horšímu. Určit velikost lví populace je i dnes, s veškerou nejmodernější technikou, nesmírně těžké. Všechny odhady jsou jen odhady a nevyhnou se menším či větším nepřesnostem. Na jediném se ale všechny výzkumy shodují - počet lvů dramaticky klesl a dnes se dá hovořit o ohrožení tohoto druhu. IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) hovoří k tomuto problému jasně: "Za posledních 10 let poklesla populace lvů o 30 % (více informací o neveselém lvím osudu najdete na stránkách IUCN)." A tento proces pokračuje. Změní se něco? Změníme něco?

Mapa výskytu lvů nabízí docela smutný pohled: 

 

Afrika potřebuje lvy…

O tom, proč je situace taková, jaká je, co to znamená pro lidi, místní i nás z daleka, a hlavně o tom, proč má smysl o lvy bojovat, jsme si povídali s Yvonne z organizace ALERT v Zimbabwe. Yvonne je původně projektová manažerka z Londýna, která se v určité fázi svého života rozhodla vydat jiným směrem. A při hledání narazila na organizaci Lion ALERT, která ji zaujala svým výjimečným programem na záchranu lvů - African Lion Rehabilitation and Release into the Wild Program. Cílem tohoto programu je zachraňovat, co se dá, tedy chránit poslední populace lvů a snažit se je vracet do divoké přírody. Ale tak jednoduché, jak to zní, to není - jde o čtyřfázový program, během kterého se lvi učí přežít v divočině. Trvá léta a stojí mnoho peněz a mnoho práce lidí, kterým na těchto zvířatech opravdu záleží.

Ale teď už předáváme slovo Yvonne, a vlastně jejím prostřednictvím i samotným lvům:

Jak jste se setkala s organizací Lion Alert a proč jste si vybrala právě ji? V čem je jejich program mezi stovkami ostatních tak odlišný?

Na organizaci The African Lion & Environmental Research Trust (ALERT) jsem poprvé narazila v roce 2010, když jsem na internetu hledala dobrovolnickou práci. Chtěla jsem pomáhat se záchranou lvů v Africe. Existuje mnoho organizcí na záchranu africké přírody a setkala jsem se s mnoha projekty, které představovaly skvělou příležitost pro někoho, kdo chce pracovat se lvy. Ale tato organizace nabízela zcela něco jiného. Populace afrických lvů klesá děsivým tempem, a já organizaci Lion Alert a jejímu programu na záchranu lvů od začátku důvěřovala. Přesvědčil mě jejich odpovědný přístup k ochraně přírody (tj. jejich čtyřfázový program, který se snaží vyvarovat neúspěchů s vypouštěním lvů do přírody, které podobné programy od počátku provází; pozn. red.)

Od 70. let zmizelo vinou člověka 90 % lvů. Proč k tomu došlo a proč se situace nezlepšuje?

Populace lvů musí čelit mnoha různým hrozbám. Konflikty mezi lidmi a zvířaty se stupňují s rostoucí lidskou populací a týká se to většiny zemí, kde se lvi vyskytují. S rostoucí lidskou populací roste i potřeba zemědělské půdy, a tak lvi a ostatní africká zvířata ztrácejí své přirozené prostředí. Zmenšuje se jim nejen teritorium, ale také klesá dostupnost a množství kořisti, a tak jsou lvi nuceni hledat i tam, kde by se přirozeně nevyskytovali -  v okolí lidských obydlí. Útočí na domácí dobytek a často jsou pak zastřeleni.

Jak umírá král zvířat? V poslední bitvě bojují lvi sami a dlouho

Dalším faktorem jsou nemoci. Lvi jsou nejvíce ohroženi dvěma onemocněními - tuberkolózou od skotu a psinkou od psů. Mezi další hrozby patří asijský obchod se lvími kostmi, které mají mít údajný léčebný účinek. I tento byznys ohrožuje už tak slabou lví populaci. A k tomu musíme přidat ještě lov kvůli trofejím. Místní populace nemá ze lvů žádný užitek, natož příjem, takže je těžké místní obyvatele motivovat, aby tato zvířata chránili.

Mohla byste čtenářům National Geographic Česko přiblížit program na záchranu lvů? V čem je výjimečný?

Nezisková organizace ALERT byla založena v roce 2005 a od začátku se věnuje ochraně afrických lvů. Jejich program na záchranu těchto šelem The African Lion Rehabilitation & Release into the Wild Program je program složený ze čtyř fází a je první svého druhu na světě. Lvi narození v zajetí, kteří byli v kontaktu s lidmi, jsou vypuštěni jako smečka do "polodovočiny", tedy do obrovského, oploceného prostoru připomínajícího divočinu, kde je kontakt s lidmi přerušen. Cílem je z několika lvů vytvořit smečku, sociálně stabilní strukturu, která bude plně soběstačná. Z první fáze se po nějaké době lvi přemístí do dalšího, mnohem většího (opět lidmi řízeného) "výběhu". Tady už lvi potkávají své soupeře - hyeny. Smečka tady pak má své potomky - tato druhá generace lvů se pak vypouští do národních parků a jiných chráněných oblastí v celé Africe.

Tento program jen jedním projektem z mnoha dalších, které ALERT provozuje, aby tento druh šelem zachránil. ALERT přistupuje k záchraně velmi zodpovědně a věří, že další úkol, který před lvy i Afričany stojí, se dá zvládnout jedině spojením sil dohromady - komunity, politiků a úředníků, manažerů ochranářských organizací, vědců i byznysmenů.  

Yvonne, vy pracujete přímo se smečkou Ngamo, tedy se lvy, kteří jsou ve druhé fázi ze čtyř před vypuštěním do přírody. Co byste nám o nich řekla? Museli vám přece za tu dlouhou dobu přirůst k srdci a možná jste vlastně už součástí smečky jako takové…

Smečka Ngamo je jen jednou ze dvou smeček v tomto programu. Ta druhá, Dambwa, je v Livingstone, v Zambii. Lvi ze smečky Ngamo byli první, kteří byli vypuštěni do přírody, a od té doby (1. září 2010) můžeme říct, že jsou úspěšní a daří se jim v "polodivočině" přežívat, jako by nikdy v zajetí nebyli.

Ano, přirostli mi k srdci, a nejen mně, ale i všem ostatním, kteří se na výzkumu se mnou podílejí. Je docela snadné se k jejich společenství přidat, jakkoli je jejich sociální uspořádání velmi složité. Každý lev má ve smečce vymezenou svoji roli.

Redakce NG doporučuje knížku The Serengeti Lion: A Study of Predator-Prey Relations od George Schallera. V češtině bohužel nevyšla, ale v antikvariátech můžete najít její stručnější a přístupnější verzi Zlaté stíny, pádící kopyta (1977).

Samec Milo (viz úvodní fotografie nahoře) je pozoruhodný vůdce smečky, bojovný a trošku sobecký, ale přesto něžný ke svým potomkům. A Phyre, nádherná alfa samice, je největší ze všech samic a dominantní osobnost, nebo Nala a Narnia, sestry a časté spolulovkyně. Pak jsou tu dvě matky, Kenge a Ashanti, nebo Kwali, která má na žebříčku smečky nižší postavení. Je to dobrosrdečná teta celé smečky s obdivuhodným loveckým výkonem.

Nejpozoruhodnějšími členy smečky Ngamo je ale pět lvíčat, která se narodila tady, v obrovském výběhu, v divoké přírodě a bez styku s lidmi. AT1 (viz fotografie výše) se narodila jako první a je vskutku výjimečná. Nedávno jí byly dva roky a nyní je tato téměř dospělá samice dokladem toho, jak se ona a její rodina dokázaly adaptovat na život v divočině a jak se naučily žít svůj vlastní samostatný život. Čtyři mladší lvíčata jsou v současnosti stará více než 16, resp. 15 měsíců a každé z nich začíná být jedinečnou osobností. Mláďata lvice Kenge, KE3 a KE4, jsou velmi společenská a hravá a často dokážou do her zapojit celou smečku. Začínají se také zvolna zapojovat do lovu, což je pro nás, výzkumníky, neskutečná podívaná. Potomek Ashanti, samička AS4, je ze všech nejtroufalejší a nejdrzejší a často využívá svých privilegií až na samou hranici možností. Její bratr AS5 je typickým samcem, stává se sebestředným, především když se má s ostatními dělit o potravu, a loudá se, když je smečka na cestách. A tak se docela často v buši ztrácí.

Každým dnem se život pěti malých lvíčat, která se narodila už v divočině, více a více přibližuje životu, jaký by vedli, kdyby se narodili přirozeně v divočině. Často si říkám, že až přijde ten den, bude to jeden z nejvýznamnějších okamžiků v mém životě. Budu na ně velmi pyšná.  

Chcete něco konkrétního udělat? Pomožte organizaci ALERT a lvům. Můžete darovat peníze, nebo si koupit něco pro radost a zároveň pomoci a nebo (a to doporučuje NG Česko) sponzorovat jednoho ze lvů smečky Ngamo. Více se o ochraně lvů dozvíte na stránkách www.lionalert.org nebo na Facebooku. A nezapomeňte se podívat na kanál You Tube, kde můžete vidět smečku Ngamo přímo v akci!

Trávíte každý den téměř 6 hodin se smečkou. Můžete tedy pozorovat vzájemné vztahy mezi lvy, jejich jedinečné osobnosti, a můžete vidět jejich denodenní boje a zápasy… Co jste se z pozorování dozvěděla o šelmách samotných? A co jste se naučila o nás o lidech?

Ano, trávím s nimi dlouhý čas a jsem za to velmi vděčná. Je to pro mě privilegium. Lvi mě naučili mnoho o sobě samých, o smečce a jejím fungování, ale nejdůležitější pro mě bylo poznání, že my všichni se máme ještě co učit. Bez informovanosti, společného úsilí a bez soucítěním s divokou přírodou, nebude divoká příroda divokou přírodou a Afrika nebude Afrikou - pokud nezajistíme lvům, symbolu Afriky, aby měli nějakou budoucnost…

Podívejte se mezi lvy ze smečky Ngamo na videu:

 

Úvodní foto (vůdce smečky Ngamo - Milo): ALERT
Z
droj informací o lvech: Lion Alert

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

 

 

Související články