Smutný obraz tragédie dobývání Ameriky: Hroby v Cancúnu vyprávějí o bídě a hladu

Dobývání amerického kontinentu nebyl vůbec hezký příběh. Důkazem jsou hroby nedávno objevené v mexickém Cancúnu.

Smutný obraz tragédie dobývání Ameriky: Hroby v Cancúnu vyprávějí o bídě a hladu
Smutný obraz tragédie dobývání Ameriky: Hroby v Cancúnu vyprávějí o bídě a hladu
Zdroj: archiv

V archeologické lokalitě San Miguelito bylo objeveno sedmačtyřicet pohřebišť ze šestnáctého století. Na ostatcích je patrné, že obyvatelstvo trpělo podvýživou a že se po dobytí Ameriky celý region propadl do ekonomické krize. Třicet z těchto hrobů patřilo dětem mezi třemi a šesti lety.

Boj proti conquistě

Na rozdíl od Aztéků, které Hernán Cortés podrobil za necelé tři roky, vzdorovali Mayové conquistě desítky let. V první polovině šestnáctého století se tu rodina Montejů pokoušela oblast pacifikovat a víceméně se jim to zdařilo až ve třicátých letech, a to ještě ne zcela. Ti z Indiánů, kteří se odmítali stát poddanými španělského krále, houfně utíkali na jih do hlubokých pralesů na severu dnešní Guatemaly a většina se jich uchýlila do blízkosti města Tayasal, které stálo na místě dnešní Ciudad Flores na jezeře Petén Itzá. Zatímco na severu na poloostrově Yucatán už dávno roztahovala své sítě koloniální infrastruktura, v Tayasalu vládli poslední svobodní mayští vládcové až bezmála do devatenáctého století.

Hroby ozdobené lebkami v Chichén Itzá v Mexiku. FOTO: Thinkstock

Hroby odhalují bídu

Naleziště San Miguelito se nachází na východním okraji poloostrova Yucatán ve státě Quintana Roo. Tato oblast patřila mezi ty, které přešly pod španělskou nadvládu již počátkem století, a jak ukazují nedávné archeologické nálezy, důsledky tohoto faktu byly zřejmě brutální.

 Ostatky téměř padesáti jedinců, které tu byly nedávno nalezeny, nesou známky špatné stravy, což platí zvláště pro malé děti, které podle analýzy zemřely na podvýživu a anémii. Z pohřbených jsou dvě třetiny právě ve věku 3-6 let, což ukazuje na vysokou dětskou úmrtnost způsobenou hladem a nemocemi.

Podle milodarů, které Mayové do hrobu vkládali, je patrné, že i kvalita keramiky utrpěla prudký pád. Archeologové to dávají do souvislosti s faktem, že kvůli španělské conquistě ustala obchodní aktivita – cesty, po kterých obchodníci putovali, byly zničeny nebo bylo příliš nebezpečné se na ně vydávat. To se samozřejmě projevilo nejen na keramice, ale právě i na dostupnosti potravin. Nově nalezené pohřby tak svědčí o bolesti a utrpení, které musely být na čerstvě podrobeném poloostrově na denním pořádku. 

Naleziště San Miguelito se nachází v těsné blízkosti bulváru Kukulcán, hlavní třídy dnešního prosperujícího turistického letoviska Cancúnu. V pozdně poklasické době se jednalo o významný přístav. San Miguelito mělo i malé obřadní centrum, které je dnes zrestaurováno a lze jej navštívit; archeologové v místě objevili pozůstatky celkem až čtyřiceti budov. Raně koloniální krize, která vznikla v důsledku conquisty, se však na městě výrazně podepsala a nakonec bylo San Miguelito i nedaleko ležící El Rey postupně zcela opuštěno.

O objevu informoval mexický INAH.
Fotografie z pohřebiště můžete zhlédnout  zde.

Úvodní ilustrační foto (Chichén Itzá v Mexiku): Thinkstock

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

 

Související články