Video: Co se stane, když vroucí láva narazí na ledovou plochu. Je to nečekané.

Výjevy horké lávy valící se horskými svahy jako by zinscenovalo samo peklo. Před masou roztavených hornin nemá šanci nic živého ani neživého, láva všechno promění v popel. Dokázal by ji teoreticky zastavit led?

Když se láva setká s ledem
Když se láva setká s ledem
Zdroj: Youtube

Pojďme se podívat, co se stane, když se láva střetne s ledovou plochou. Mějme přitom na paměti, že roztavená hornina mívá v průměru desetkrát vyšší teplotu než čerstvě uvařená voda z konvice - konkrétně se uvádí 750 až 1 200 °C. Jeden ze scénářů by mohl být, že láva udělá do ledu okamžitě díru a led okolo začne rychle tát. Kdo sází na led, bude naopak doufat v jeho schopnost lávu zchladit. Nebo to snad vybouchne? Nemarněme čas hypotézami a pusťme si názorné video, které nám dá odpověď:

Zdroj: Youtube

Experiment ukázal, že láva v kontaktu s ledem tvoří… bubliny! Po jeho kluzkém povrchu se pohybuje ještě rychleji než po zatravněné stráni a nevypadá, že by se chtěla uklidnit a uhasit. Naopak, hrůzostrašně bublá a syčí. Její teplota je totiž tak vysoká, že led se nestačí změnit na vodní skupenství a mění se rovnou na vodní páru. Ta se přitom nemůže uvolnit do vzduchu, protože je uvězněna masou valící se lávy, a tak lávu nadzdvihuje a tvoří "ohnivé bubliny". Pára navíc lávě zabraňuje v dalším přímém kontaktu s ledovou plochou, a tak se láva může šířit dál, aniž by byla ledem hašena.

Když se láva konečně ochladí a začne hasnout, na povrchu ledu zbude černá vrstva vzduchem vyfoukané horniny. Vypadá to hrozivě, co říkáte?

Související články