Fantastický objev: Na Marsu je 20 km široké jezero plné vody, možná i život

Vědci jsou už jen krůček od důkazu, že na Marsu existují živé organismy. Analýza dat sondy Mars Express naznačila, že se pod povrchem rudé planety skrývá zhruba 20 km široké solné jezero. A kde proudí voda, tam může být život.

Planeta Mars
Planeta Mars
Zdroj: Shutterstock.com

Neradujme se ale příliš. Nikdo nepředpokládá, že by se pod povrchem Marsu proháněli delfíni. Vědci by považovali za úspěch století, kdyby tu objevili aspoň mikroba. Obzvláště skepticky zprávu o nalezení vody v kapalném skupenstí podala americká stanice CNN, která připomněla, že jde o závěr utvořený na základě dat zjištěných radarem, nikoli o přímý hmatatelný důkaz v podobě odebraného vzorku. V americkém komentáři však možná zaznívá osten závisti, protože s objevem tentokrát nepřišla NASA, ale skupina italských vědců pracujících pod Evropskou kosmickou agenturou.

Zdroj: Youtube

Solné jezero se podle Italů nachází asi 1,5 km pod povrchem u martického jižního pólu. Přestože tu panují teploty okolo -70° Celsia, voda nezamrzá díky vysoké koncentraci přítomných solí. Ještě před třiceti lety by vědci vyloučili, že by v takových podmínkách mohly existovat živé organismy. Dneska to už ale připouštějí, protože spoustu života našli i hluboko pod ledem v oblasti Antarktidy. Jsou známy i organismy, které se dokázaly adaptovat na výrazně slané prostředí.

Podle některých hlasů není zase tak překvapivé, že se voda v kapalném skupenství na Marsu zachovala. Výzkumy totiž už dříve naznačily, že se na rudé planetě kdysi dávno voda vyskytovala ve formě řek a oceánů. Vědecký svět se v tomto ohledu dělí na dvě skupiny: jedni zastávají teorii, že šlo o vodní systém podobný tomu, jak ho známe na Zemi, druhá část vědců se domnívá, že se voda na Marsu vyskytovala jen příležitostně, vlivem sopečné činnosti způsobující tání ledu. Co však vedlo k jejímu úplnému vymizení, je záhadou pro všechny.

Související články