Amazonští ptáci nebyli nikdy více ohroženi než nyní, varují ornitologové

Riziko vyhynutí se výrazně zvýšilo pro skoro 100 amazonských ptáků. Nový odhad je založen na modelech, které počítají s rozsahem a způsobem odlesňování v Amazonii.

Amazonští ptáci nebyli nikdy více ohroženi než nyní, varují ornitologové
Amazonští ptáci nebyli nikdy více ohroženi než nyní, varují ornitologové
Zdroj: archiv

"Dříve jsme podcenili riziko vyhynutí, které hrozí mnoha amazonským druhům ptáků," říká Leon Bennun, ředitel BirdLife International pro vědu, strategie a informace. "Pokud vezmeme v úvahu nedávné oslabení brazilské lesnické legislativy, situace se může ještě velmi zhoršit."

Tetřev je pták roku 2012. V Česku je posledních 300 kusů

Mezi nejvíce ohrožené druhy se řadí například mravenčík severobrazilský, pro kterého i mírný nárůst odlesnění může znamenat závažný problém. Některým druhům, jako například ostrochvostce Kollarově, hrozí v nastávajících dekádách ztráta až 80 % přirozeného prostředí. Takové druhy se pak ocitají v té nejvyšší kategorii Červeného seznamu ohrožených druhů – tedy "kriticky ohrožené".

Miliony mrtvých ptáků v Evropě 

Aktualizace ale nepřináší varovné zprávy pouze z tropů, ale i například ze severní Evropy, kde z oblasti Baltského moře zmizelo za posledních 20 let více než milion ostralek štíhlých – elegantních kachen, které lze na průtahu zastihnout i v Česku. Ostralka byla nově zařazena do kategorie "zranitelná".

U jiné severské kachny, turpana hnědého, je situace ještě horší, nově byl zařazen do kategorie "ohrožený". Důvod poklesu populace zatím není zcela jasný. "Tyto údaje jsou děsivé. Jsme si zcela jisti, že ptáci se nikam nepřestěhovali, ale že čísla ukazují na opravdové hroucení populací. Rozsah úbytku ukazuje na hluboké změny v životním prostředí arktické a subarktické oblasti, kde tyto druhy hnízdí," říká Andy Symes, zodpovědný v BirdLife International za celosvětové programy pro ochranu druhů. 

Kromě ostralky štíhlé a turpana hnědého byly v Evropě do vyšší kategorie zařazeni i buřňák středomořský (zranitelný) a orebice horská (téměř ohrožená). V Africe čelí problémům především některé druhy supů, například sup africký a krahujový, které potkává osud jejich asijských příbuzných – prudký úbytek způsobený otravami, pronásledováním a ztrátou prostředí. Oba tyto druhy byly reklasifikovány do kategorie "ohrožení". Jejich úbytek má ovšem mnohem širší dopad, neboť mrchožraví supi hrají důležitou roli v potravním řetězci. 

Kdo z vás rozezná vránu, havrana a krkavce? Klid, to zvládne jen málokdo

Dobré zprávy z Brazílie

Nicméně Červený seznam přináší i dobré zprávy. Mravenčík přímořský, drobný druh obývající pobřeží jihovýchodní Brazílie, byl vyjmut z nejvyšší kategorie "kriticky ohrožený". Nové výzkumy totiž ukázaly, že se vyskytuje na více místech, než se dříve soudilo. Jeho budoucnost je o to růžovější, že se podařilo vyhlásit nová chráněná území na místech jeho výskytu. Více lze najít TADY

Červený seznam přináší i osudy ptáků, u kterých se podařilo zvrátit zcela nepříznivý vývoj. Na Cookovy ostrovy v Tichomoří se podařilo navrátit lejskovce polynéského, dříve jednoho z nejvzácnějších ptáků světa, dnes přeřazeného do kategorie "zranitelný". Intenzivní ochranářské akce, především omezení invazních predátorů jako jsou krysy, zachránily tento druh před vyhynutím. 

"Podobné úspěchy ukazují, čeho všeho lze dosáhnout, pokud se spojí snaha a nadšení ochranářů a místních lidí s politickou podporou a odpovídajícími prostředky," říká Stuart Butchart, koordinátor celosvětového výzkumu a indikátorů z BirdLife International. "Nicméně varovné předpovědi pro Amazonii zdůrazňují, jak moc je potřeba, aby vlády začaly dodržovat své mezinárodní závazky a vybudovaly účinnou síť chráněných oblastí, které budou náležitě financovány a efektivně obhospodařovány."

Co je Červený seznam?

Červený seznam ohrožených druhů IUCN je nejobsáhlejší světový informační zdroj stavu rostlinných a živočišných druhů z hlediska jejich ochrany. Je založen na objektivním systému zhodnocení rizika vyhynutí druhů. Druhy jsou rozděleny do osmi kategorií založených na různých kritériích včetně populačních trendů, velikosti a struktury populace a geografickém rozšíření. Druhy zařazené do kategorií kriticky ohrožení, ohrožení nebo zranitelní se souhrnně označují jako "druhy ohrožené".

Červený seznam IUCN není jen registr jmen v jednotlivých kategoriích. Je to zároveň ucelený přehled informací o hrozbách pro jednotlivé druhy, jejich ekologických nárocích, prostředí ve kterém žijí a informací o ochranářských činnostech, které by měly být uplatněny, aby se předešlo vyhynutí. Více na www.iucnredlist.org.

 Úvodní foto: Isifa

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články