Genocida slonů: pytláci zahubí více kusů, než se jich narodí

Jen v roce 2011 pytláci pozabíjeli 40.000 slonů afrických kvůli slonovině. Podle nové studie tak jen za jediný rok poklesla na Černém kontinentě populace majestátních savců o 3 %. Kvůli prudkému nárůstu pytláctví v posledních letech tak každý rok zemře více slonů než se narodí.

Genocida slonů: pytláci zahubí více kusů, než se jich narodí
Genocida slonů: pytláci zahubí více kusů, než se jich narodí
Zdroj: archiv

"Některé z dosavadních odhadů, které byly zveřejněny, jsou poměrně konzervativní, a je možné, že skutečná situace je ještě horší, než se uvádí," cituje web časopisu Science Chrise Thoulesse ze Světového fondu na ochranu přírody, který se na studii podílel.

Nikdo ovšem také zcela přesně neví, kolik slonů v Africe nadále přežívá. Jejich populaci na základě hrubých odhadů tvoří půl milionu jedinců. Jednotlivá stáda jsou roztroušena na velkém území v řadě oblastí, která jsou z různých důvodů špatně přístupná a nikdo je dlouhodobě nemonitoroval. Obecně se dá konstatovat, že slonům se docela daří v chráněných národních parcích na jihu Afriky, zatímco ve střední části kontinentu je situace mnohem horší.

"Je to katastrofa," lamentuje biolog George Wittemyer z Colorado State University. Odborníci však dosud doufali, že přírůstky na jihu převáží vybíjení tlustokožců na severu. Nová studie se o to pokusila srovnáním údajů a trendů ze 45 lokalit. Na základě následných analýz získaných dat vyšla situace horší, než se čekalo.

Ukázalo se, že sloní populace byla v poměrně dobré kondici ještě v roce 2008. Následující roky však přinesly nárůst pytláctví a populace slonů začala rychle klesat. Nyní tvoří jen 75 procent stavu před šesti lety.

Související články