Hledáte podstatu lásky? Odhalte ji spolu s chemikem a profesorem literatury už ve čtvrtek

Chtěli byste "pochopit" lásku? Přijďte odhalit její podstatu ze dvou docela odlišných úhlů - z pohledu chemie a z pohledu umění.

Hledáte podstatu lásky? Odhalte ji spolu s chemikem a profesorem literatury už ve čtvrtek
Hledáte podstatu lásky? Odhalte ji spolu s chemikem a profesorem literatury už ve čtvrtek
Zdroj: archiv

Jak oslavit svátek zamilovaných "po vědecku"? National Geographic vás co nejsrdečněji zve na přednášku Chemie lásky v rámci cyklu Chemické čtvrtky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dnešní přednáška je skutečně unikátní, protože se jedná o komponovaný pořad, který povedou dvě významné osobnosti české vědy a odborníci na slovo vzatí, ovšem ze dvou zcela odlišných směrů!

Na podstatu lásky se podívá Dr. Michael Londesborough, Ph.D. z Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, který uplatní pohled chemika a vysvětlí, proč a jaké chemické pochody lásku doprovázejí. Profesor Martin Hilský, CSc., dr. h. c. nám zprostředkuje pohled Williama Shakespeara a nastíní všechny podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých Sonetech a dramatech.

Na podstatu lásky z pohledu přírodních i humanitních věd se můžete přijít podívat zítra 14. února 2013 od 16,30 hodin v posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Tvrdá fakta versus láska ve verších

Co je to láska a proč milujeme? Už celá tisíciletí hledají básníci, pěvci, filozofové, ale především sami "postižení", tedy zamilovaní, na tuto otázku odpověď. Chcete znát pravdu?

Dne 14. února, tedy v den sv. Valentýna, patrona zamilovaných, se vědec Michael Londesborough podívá na podstatu lásky odborným pohledem. FOTO: prirodovedci.cz

Otevřená, tvrdá a nesentimentální fakta zazní z úst chemika Michaela. Všechny ty řečičky o hlubokém citu, touze a citech drásajících srdce, to vše jsou jen dovedně a "promyšleně" nastražené a použité nástroje, jimiž nejen nás, ale všechny živé organismy na této planetě dokonale ovládá jediná gigantická molekula života, DNA.

Má láska nějaký smysl? A potřebuje vůbec mít "smysl"? Láska existuje. Ale potom co tedy ta láska je? Co je její podstatou?  

Mnoho filozofů, umělců, spisovatelů a básníků se po tisíce let snažili na tuto otázku odpovědět. Řečtí a římští filozofové odlišovali různé "formy" lásky: například "Eros" byla byla láskou erotickou mezi dvěma milenci, "Philia" je láskou mezi přáteli, "Pragma" je láskou, která zraje v čase sdílením společných zážitků. Navzdory těmto pokusům lásku nějak popsat nebo kategorizovat, je láska stále velkou záhadou uvnitř labyrintu, zahalená dalšími hádankami. A tou zůstane, dokud analytické oko vědy toto tajemství neodhalí.

Pan Martin Hilský odtajní skryté významy Shakespearových veršů, které bychom jen stěží sami rozpoznali. Všichni pragmatici budou jistě překvapeni, jaké poselství lásky ten večer zazní.

Profesor Martin Hilský vystudoval anglistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Linacre College v Oxfordu; na pražské anglistice dodnes působí jako profesor anglické literatury. Za své vynikající překladatelské, esejistické, literárněhistorické a pedagogické dílo obdržel celou řadu ocenění – mj. Řád britského impéria (2002), Cenu Toma Stopparda (2002) či Cenu Josefa Jungmana (1997). Zvláštní zmínku zaslouží jeho úsilí shakespearovské: během čtvrtstoletí dokázal přeložit kompletní dramatické dílo Williama Shakespeara, což je výkon zcela mimořádný i ve světovém měřítku. Podstatnou část svých shakespearovských překladů doprovodil brilantním komentářem; nezanedbatelně se rovněž podílel na mnoha shakespearovských projektech a inscenacích pro divadla, Český rozhlas i Českou televizi. Vedle Shakespeara se ovšem věnuje mnoha dalším autorům a tématům, od angloamerické poezie a dramatu přes prózu až k literární kritice.

Profesor Martin Hilský je největším odborníkem v ČR na dílo Williama Shakespeara. Foto: LN / Zdroj: prirodovedci.cz

Michael Londesborough je spoluautorem a moderátorem populárně vědeckého týdeníku České televize „Port“, o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských oborů.

 Připravuje i pravidelný vědecký cyklus Michaelovy experimenty. Michael pracuje v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR a vedle své výzkumné práce se zaměřuje na zpřístupňování vědy široké veřejnosti a vyučování mladých lidí. V této oblasti má nemalé úspěchy, o čemž svědčí i cena Akademie věd ČR z roku 2009 za popularizaci vědy – Medaile Vojtěcha Náprstka.

 AUTOR: Alexandra Hroncová / Prirodovedci.cz

Projekt Přírodovědci.cz, který je určen nadšeným zájemcům o přírodní vědy všech věkových kategorií, poodhaluje a popularizuje oblasti vědy a výzkumu na Přírodovědecké fakultě UK. Webové stránky www.prirodovedci.cz nabízí kromě zajímavostí a autorských originálních článků ze všech oblastí PřF UK, jež píší sami vědci a studenti fakulty, kalendář akcí i interaktivní vzdělávací animace, rozsáhlé galerie fotografů PřF UK nebo např. rubriku Zeptejte se přírodovědců. Zde mohou návštěvníci webu prostřednictvím jednoduchého formuláře pokládat otázky, které následně zodpovídají vědci z Přírodovědecké fakulty UK. Navštivte facebook Přírodovědci nebo kanál You Tube Přírodovědci.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

 

 

 

 

 

 

 

Související články