Indiány neporazil střelný prach, ale ohnivá voda. A ničí je dodnes

Alkohol dnes bereme jako příjemnou rekreační substanci. Ale zapomínáme, že má na svědomí jednu velkou civilizaci…

Indiány neporazil střelný prach, ale ohnivá voda. A ničí je dodnes
Indiány neporazil střelný prach, ale ohnivá voda. A ničí je dodnes
Zdroj: archiv

Až 70 procent úmrtí indiánů dnes souvisí s alkoholem…

Před příchodem Evropanů původní obyvatelé Ameriky alkohol prakticky neznali. Některé kmeny si vyráběly slabé nápoje podobné pivu, ale ty se používaly většinou jen při ceremoniálech nebo rituálech. Destilace a popíjení silnějších alkoholických nápojů bylo pro indiány zemí neznámou. 

Zato evropští kolonisté byli na alkohol zvyklí. V první vlně byla spousta Němců, Irů a Angličanů, kteří si do Nového světa přivezli nejen staré zvyky, ale také destilační aparatury. Obrovské množství destilovaného alkoholu, které se náhle v Americe objevilo, mělo na indiány zničující vliv. A pro Evropany se stal vynikajícím prostředkem, jak snadno zbohatnout. 

Protože pro indiány byl alkohol nedostupnou komoditou, byli ochotní za něj platit obrovské částky. Nikoliv v penězích, ale s kvalitních kožešinách, nebo rovnou ve zlatě. Běloši také brzy poznali, že indiáni snáší alkohol výrazně hůř než oni – a využili toho. Obchody se uzavíraly nad lahví alkoholu, kterou obchodník nabídl partnerům zdarma; indiáni se rychle přiopili, a protože tento stav neznali, nechali se pak snadno napálit. Navíc tak udělali z indiánů své dlouhodobé zákazníky – vyvolání závislosti na alkoholu bylo skvělým způsobem, jak vydělat. 

Alkohol, večírky a zase alkohol – tak vypadal život Keltů v době železné

Osadníci z Evropy většinou nebyli nějaká společenská elita. Jednalo se o prosté lidi, kteří sami měli s alkoholem dost problémů. Pilo se často „do němoty“; indiáni tento způsob popíjení rychle okopírovali jako jediný přirozený a správný. Neexistovala žádná regulace spotřeby alkoholu – s výjimkou reverendů, kteří proti jeho přehnané konzumaci kázali. Alkohol byl laciný, a tedy dostupný, stát ho totiž ani nijak zvlášť nezdaňoval. Opilecké návyky se tak mezi osadníky i indiány staly normou, která se přenášela z generace na generaci. 

Indiáni se problémů s alkoholem nezbavili dodnes. Existuje sice více studií s různými výsledky a indiáni různých kmenů mají značně odlišné chování, ale jsou čísla, na nichž se experti shodují. Tak například úmrtnost v souvislosti s alkoholem je u indiánů dnes 5,6krát větší než u průměrného Američana. Nejpostiženější skupinou jsou muži ve věku 45–64 let. Indiáni umírají v autech po požití alkoholu třikrát častěji než ostatní lidé v USA a vražd, kde hrál alkohol nějakou roli, je 2,4krát víc.

Někteří výzkumníci navíc odhadují, že problémy jsou ještě vážnější. U indiánů totiž zřejmě existuje mnohem větší skupina absolutních abstinentů než u jakékoliv jiné skupiny Američanů. Všechny problémy s alkoholem tedy připadají na ještě omezenější a menší skupinu… U některých kmenů, které s alkoholismem prohrávají nejhůř, se rodí postižené už děti. S fatálním alkoholovým syndromem (vady plodu, které vznikají následkem nadměrné konzumace alkoholu v těhotenství) se rodí u indiánů až 10 dětí na 1000. U běžné populace je to sotva pětina z tohoto množství… 

Slepice, nebo vejce?

Alkohol neničí indiány pouze po stránce fyzické ale i duševní. Situaci však komplikuje fakt, že mnoho psychicky postižených hledá útěchu v lahvi – není tedy jisté, kde je jádro problému. Určitě však mezi oběma jevy existuje úzké propojení. Alkohol má také na indiány mnohem horší psychické účinky. Pokud se opíjí indián, je šance, že z toho vznikne nějaká psychická porucha, asi pětkrát větší než u jiného Američana. 

Sám o sobě sice alkohol zabíjel jen zřídka, ale brzy se stal jednou z mála obran, které indiánům zbyly proti mnohem horšímu nepříteli – infekčním nemocem. Historici odhadují, že v letech 1400–1800 připravily epidemie z Evropy dovezených mikroorganismů asi 90 procent původních obyvatel. 

Únik do alkoholem vyvolaných stavů se stal cestou, jak se nezbláznit, když při epidemiích neštovic, osypek nebo tyfu vymíraly celé kmeny.

 

Související články