OBRAZEM: Fukušima rok poté. Naděje i skepse. A spousta opuštěných zvířat.

Pojďme si připomenout havárii, která před rokem otřásla světem.

Zdroj: archiv

Jaderná elektrárna Fukušima I patřila mezi mezi dvacet nejvýkonnějších elektráren na světě. Při zemětřesení v roce 2011 došlo v elektrárně k vážné havárii, čtyři reaktory byly zničeny a radioaktivní látky unikly okolí. Následky nese Japonsko dodnes. Ponaučení z neštěstí si snaží vzít celý svět. Ale jednou jistě upadne v zapomnění.

Elektrárnu tehdy nepoškodilo ani tak zemětřesení, jako čtrnáctimetrová vlna tsunami, která místo vzápětí zasáhla. Reaktory se poté ihned zastavily, ale kvůli potížím nakonec došlo k několika výbuchům vodíku a také k požárům.Vlna zničila jedenáct z celkových dvanácti záložních agregátů, které byly v případě potřeby připravené chladit reaktory. Únik radiace a následná evakuace asi 200 000 osob plnila pak dlouhé týdny přední stránky novin. Radiace však unikala i dlouhé měsíce po neštěstí.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v červnu loňského roku Japonsko obvinila, že tsunami podcenili. Podle agentury nebyla Fukušima připravená na vlnu větší než 5,7 metrů (tak vysoká zeď totiž elektrárnu chránila). Bylo přitom více než jasné, že tato situace může nastat.

Jak vypadá zasažená oblast nyní, celý jeden rok po havárii? Většina evakuovaných lidí se dodnes nemohla podívat do svých domovů. Kvůli zamoření zůstává oblast 20 kilometrů kolem elektrárny zcela opuštěná. Nedávno se mohli do svých domovů někteří na krátkou chvíli vrátit.

 

 

Po vlně tsunami přišla vlna debat. V Evropě máme totiž 143 reaktorů

A po celém světě vznikla debata o bezpečnosti a budoucnosti jaderné energetiky. Myšlenka jaderné energetiky sice ani po Černobylu, ani po Fukušimě nedostala smrtelnou ránu, ale rozproudila velmi simlou vlnu debat o jejím smyslu, rizicích a bezpečnosti. Dnes je už zřejmé, jaká opatření se měla udělat, aby se zabránilo katastrofě, a ostatní elektrárny se mohou poučit.

V Evropě se nachází 143 atomových reaktorů a žádný se nenachází v tektonicky aktivní zóně, jako tomu bylo v Japonsku. Přesto se ale musí počítat s nenadálými událostmi, které nikdo předpovídat nemůže, například terorismus nebo jakákoliv politická nestabilita v té které zemi.

 

Zasažená oblast rok poté. Co se změnilo?

Přesně rok poté se podívejme na místa, která byla srovnána se zemí. Jak se Japonci vyrovnali s ničivou zkázou? Na fotografiích níže to vypadá velmi nadějně. Bylo by však naivní domnívat se, že se s katastrofou lze vyrovnat rychle. Výbuch japonské elektrárny byl obrovskou přírodní katastrofou a s následky se Japonsko bude muset vypořádávat mnoho let. Ne všechny následky jsou však okem viditelné. Zlikvidovat se zatím podařilo jen pět procent odpadu.

Ve Fukušimě zůstalo mnoho zvířat. Zajímá to někoho?

Říká se, že zasažená oblast je prázdná. Ale není to tak docela pravda. Zůstává tam stále mnoho zvířat. Kočky, psi, krávy, a dokonce i třeba pštrosi. Ne všechna si umí poradit. Psi se stále zdržují v blízkosti domů nebo pobíhají v okolí a čekají, že se jejich majitelé vrátí. A majitelé si to mysleli také. Spousta zvířat zůstala totiž přivázaných. Nikdo netušil, jak vážná je situace.

Kvůli záření, které ohrožuje každého, kdo do oblasti vstoupí, se japonská vláda rozhodla ponechat zvířat vlastnímu osudu. Otřesné svědectví přinesla v lednu televize CNN o ulicích plných mrtvých zvířat. Někteří ochránci zvířat přesto do zóny vstupují a snaží se zvířatům pomoci. 

Podívejte se na video, jak někteří lidé riskují své životy, aby pomohli opuštěným a hladovým zvířatům:

 

FOTO: Isifa

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články