Ovlivňuje testosteron umělecké vlohy?

Už odnepaměti bylo nepsaným pravidlem, že umělecká duše má s tou ženskou mnoho společného a tedy, že páni umělci jsou jaksi zšenštilého rázu. Nová vědecká studie však tvrdí, že umělci jsou naopak mnohem mužnější než zbytek chlapské komunity. A zdá se, že hlavní roli hraje testosteron.

Zdroj: Isifa

Hlavním faktorem pro toto tvrzení je spojitost mezi produktivním obdobím umělecky založených mužů a jejich plodností. Studie též ukázala, že během dospívání disponují vyšší hladinou testosteronu. To se prokázalo i u umělkyň, což dokazuje, že testosteron a umění jdou ruku v ruce. Vědci tak došli k závěru, že "umění může reprezentovat sexuálně vybrané, typicky mužské chování, jež zdůrazňuje dobré geny jedince."

Evoluční výhoda
Otázkou zůstává, zda prenatální testosteron ovlivňuje budoucí umělecké schopnosti dítěte. V roce 1999 Geoffrey Miller ve svém výzkumu naznačil, že kreativní a tvůrčí vlohy jsou předurčeny mužskému pohlaví a mohou být považovány za evoluční výhodu. Výsledky několika bádání zahrnujících jazzové a rockové hudebníky, současné malíře, anglické spisovatele a vědce se zdají být v souladu s Millerovou hypotézou. V uměleckém světě zkrátka převažují muži, přičemž vrchol jejich tvorby koresponduje s vrcholem jejich fyziologické plodnosti.

Na základě této hypotézy bylo následně testováno 50 umělců (25 mužů a 25 žen), přičemž zkoumali jejich hladinu testosteronu. Výsledky ukázaly, že obě skupiny měly výrazně vyšší koncentraci tohoto hormonu než je běžný průměr. Testosteron tedy hraje, co se týká uměleckých schopností, významnou roli.

Mohlo by vás zajímat:

Související články