Svatý Mořic: tady se zrodila zimní turistika

Povědomost o tom, že švýcarský Svatý Mořic (Sankt Moritz) patří na přední příčky alpských turistických destinací, má snad každý. Skutečnost, že místu patří i prvenství co do historie zimní turistiky, je známa už mnohem méně. Na počátku byla přitom sázka – a odvážné vize jednoho hoteliéra-průkopníka.

Svatý Mořic: tady se zrodila zimní turistika
Svatý Mořic: tady se zrodila zimní turistika
Zdroj: archiv
Johannes Badrut

Možná, že tomu Johannes Badrutt ani sám moc nevěřil: v letním období býval jeho hotel pěkně obsazen, ale ta zima… Proč tu vlastně nejsou žádní hosté, když i v zimě je ve Svatém Mořici většinou hezky a slunečno? A proč ti Angličané (kteří v 19. století tvořili nemalou část hostů) mezitím sedí v mlhavém, větrném a ulepeném Londýně?

Na počátku byla sázka

A tak přišel nápad. Když se Badrutt v září roku 1864 loučil s posledními šesti odjíždějícími britskými hosty, navrhl jim: pánové, přijeďte na Vánoce, uvidíte že na rozdíl od Londýna tady bude krásně i v zimě. A kdyby se vám to nezdálo, tak zaplatím náklady na vaší cestu z Anglie a zpět. Nebo v mém hotelu můžete zdarma zůstat až do Velikonoc.

Bylo to v dobách, kdy neexistovaly vysokorychlostní železnice, dálnice a samozřejmě ani letadla – cesta z Londýna do Svatého Mořice trvala několik dnů. Anglická partička si přesto dala říct; co je k tomu opravdu přimělo, to už se asi nikdy nedozvíme. Zjistili však, že hoteliér měl pravdu, na jaře se vrátili do Británie a podle dobových záznamů jejich vyprávění o „zázračně slunečném údolí“ slyšela „půlka“ Anglie. Dějiny zimní turistiky v Alpách právě napsaly svoji první kapitolu. Letos je to 150 let.

Od curlingu k olympiádě

Kolébka zimní turistiky je spojená s tehdejším hotelem Kulm, který Johannes Badrutt vlastnil. Původní stavba od té doby prošla několika rozšířeními a renovacemi a jeho mohutná hmota dnes s přehledem ovládá pohledy na Svatý Mořic.

Hotel Kulm, který ve Svatém Mořici vždy patřil k nejlepším adresám, hrál také důležitou úlohu v rozvoji zimních sportů. Ne ovšem vždy těch, které si ve spojitosti s Mořicem představíme (dnes sem zimní návštěvníci jezdí především kvůli lyžování). Badrutt totiž šel naproti choutkám stoupajícímu počtu britských hostů v tom, že na svých pozemcích postupně budoval zařízení pro sporty, které tehdy byly v Británii oblíbené. A tak se v 70. letech konaly ve Svatém Mořici první sáňkařské soutěže (dráha začínala – jak jinak – u Hotelu Kulm), v roce 1880 tu proběhl první turnaj v metané (curlingu), o pár let později na dráze mezi Svatým Mořicem a Celerinou sjížděli první skeletonisté.

A Badruttův vizionářský duch žil i dávno po jeho smrti: když se ve 20. letech 20. století Svatý Mořic úspěšně ucházel o pořadatelství druhé v pořadí zimní olympiády, která proběhla v roce 1928, měla dlouhá sportovní tradice velkou váhu. Ta tradice, kterou Badrutt výrazně pomáhal na svět. Vždyť nikoli náhodou se zahajovací ceremoniál olympiády konal – v parku Hotelu Kulm…

Doprava

Cesta autem z Prahy do Svatého Mořice měří 660 kilometrů a vede přes Mnichov a Landeck. Pro dopravu po oblasti lze využít mj. sítě proslulých horských železnic, které provozuje společnost Rhätische Bahn (www.rhb.ch).

 

Užitečné informace

 

Související články