Muž, který nás naučil mluvit na dálku aneb ... .- -- ..- . .-.. .- --- .-. ... . --- -... .--- . ...- .. .-.. - . .-.. . --. .-. .- ..-.

Na otázku kdo vynalezl telegraf asi každý bez delšího váhání odpoví, že Samuel Morse. Svým způsobem je to nespravedlivé, protože úspěšné pokusy s přenosem zpráv prostřednictvím elektrického proudu prováděli různí vynálezci už před ním.

Muž, který nás naučil mluvit na dálku aneb ... .- --  ..- . .-.. .- --- .-. ... . --- -... .--- . ...- .. .-.. - . .-.. . --. .-. .- ..-.
Muž, který nás naučil mluvit na dálku aneb ... .- -- ..- . .-.. .- --- .-. ... . --- -... .--- . ...- .. .-.. - . .-.. . --. .-. .- ..-.
Zdroj: archiv

Byl to nicméně právě Morseův systém elektromagnetického telegrafu, jenž se v polovině 19. století stal standardem. První úspěšnou demonstraci svého vynálezu uskutečnil Morse před 175 lety, 4. září 1837.

Mladý Samuel Finley Breese Morse se s fascinujícím a tehdy ještě málo prozkoumaným světem elektřiny setkal poprvé na škole v Yale. Elektřina ho sice zaujala, ale ne tolik, aby se kvůli jejímu studiu vzdal své velké lásky - malířství. Už na studiích si Morse přivydělával prodejem vlastnoručně malovaných obrázků a láska k výtvarnému umění ho roku 1811 zavedla do Anglie, kde po tři roky rozvíjel svůj talent. Po návratu do rodné Ameriky se vcelku úspěšně živil prodejem obrazů a malováním portrétů na zakázku. Později dokonce malířství vyučoval na newyorské univerzitě.

Objev prakticky náhodný

Styky s Evropou si ale Morse i nadále udržoval. Právě při plavbě přes Atlantik v roce 1832 se od jednoho ze spolucestujících poprvé dozvěděl o elektromagnetech a jejich vlastnostech. 

Možnost přeměny energie elektromagnetického pole na energii mechanickou Morseho zaujala. 

V hlavě se mu zrodil plán, jak tohoto jevu využít k posílání zpráv. Protože se fyzikou soustavně nezabýval, netušil, že nejde o originální myšlenku a že v Británii či Německu už pokusy s elektrickým přenosem informací probíhají.

První verzi svého telegrafického aparátu dokončil Morse roku 1835. Práci na přístroji bral zpočátku jako hobby, jemuž se věnoval v přestávkách mezi malováním. Později se ale do bádání vrhl naplno, přičemž mu výrazně pomáhal jeho kolega z newyorské univerzity Leonard Gale a zejména mladý nadšenec Alfred Vail.

Výsledkem byl vylepšený model telegrafu, který koncem léta 1837 dokázal přenést na vzdálenost zhruba půl kilometru text ve znění "Úspěšný experiment s telegrafem 4. září 1837". Záznam pořízený na úzký pruh papíru měl podobu nepřerušované čáry s množstvím výstupků ve tvaru písmene "V", takže se značně podobal grafu z EKG či seismografu. Raná verze Morseova telegrafu ještě nepracovala s jednotlivými písmeny, ale se skupinami čísel, jejichž význam musel příjemce vyhledat v dekódovací příručce. Výše zmíněný text tak vypadal následovně: 215 36 2 58 112 04 01837.

Generace, která myslela v tečkách a čárkách

Teprve později Morse spolu s Vailem vymysleli praktičtější metodu. V ní už nešlo o přenos celých slov pomocí číselných šifer, ale o posílání jednotlivých hlásek prostřednictvím kombinací čárek a teček. Při tvorbě systému, jenž je znám jako Morseova abeceda, vycházeli z četnosti hlásek v angličtině. Nejčastěji používanému písmenu "E" proto přiřadili jednu tečku, zatímco kód pro méně frekventované hlásky se skládá z delších kombinací.

V roce 1844 dokončil Morse s finančním přispěním amerického Kongresu telegrafní linku, spojující Washington se zhruba 60 kilometrů vzdáleným městem Baltimore. Prvním odeslaným telegramem byl citát z Bible "What hath God wrought" (Co Bůh způsobil.)

Záhy po uvedení linky do provozu se Morse dostal do série sporů se svými konkurenty. Lítou právní bitvu ukončil až americký Nejvyšší soud, jenž v roce 1854 potvrdil, že Morseův nárok na vynález elektromagnetického telegrafu je platný. Morseův systém dálkového přenosu zpráv se v té době začal rozšiřovat nejenom v USA, ale také v Evropě. Díky prodeji licencí se z Morseho stal zámožný člověk a filantrop, jenž podporoval různé náboženské spolky, vzdělávací organizace i chudé umělce.

V roce 1872, kdy Samuel Morse zemřel, si už jeho telegraf podmanil většinu světa. Podmořské kabely spojily Francii s Anglií, středomořské ostrovy s pevninou a v roce 1866 položili inženýři transatlantický telegrafní kabel mezi USA a Velkou Británií. Telegrafu však začal brzy šlapat na paty jiný vynález, totiž přístroj, který přenášel přímo lidský hlas - telefon.

FOTO: Wikimedia Commons

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články