Jeskyně na Turoldu. Největší systém vytvořený v druhohorních vápencích v ČR

Jeskyně Na Turoldu poblíž Mikulova patří k těm s nejkrásnější výzdobou. Tzv. turoldská výzdoba připomíná kamennou pěnu, která přechází v hráškovité až keříčkovité výrůstky, ty jsou pokryté třpytivými krystaly čistého kalcitu…

Zdroj: Petr Zajíček

Většina krasových oblastí na našem území je vázána na polohy vápenců, které se utvářely v prvohorách, převážně v devonu. Na východě a jihu Moravy však najdeme ostrůvky vápenců mladších, druhohorních, které jsou součástí karpatské soustavy. Největšími z nich jsou Pavlovské vrchy u Mikulova. Z řady jeskyní, které jsou zde evidovány, je nejdelší jeskyně Na Turoldu, která je zpřístupněna veřejnosti.

SPECIÁL: Tajemství českých jeskyní

Utajená jeskyně

Jeskynní systém v podobě, jak jej známe dnes, byl dlouho lidem neznámý. V místě lomu v kopci Turold však byla odnepaměti známa Turoldova jeskyně. Stejně jako řada dalších jeskyní na Moravě byla Turoldova jeskyně popsána v díle J.F. Hertoda Podzemní bič Moravy z roku 1669. V popisu zmiňuje paleontologické nálezy vynesené místními kameníky z nitra hory. Význam jeskyně vyzdvihuje i profesor brněnského lycea Gregor Wolny ve svém díle o topografii Moravy z let 1835–1842. Ještě z počátku 20. století existují informace o tom, že do jeskyně se sestupovalo po laně a na dně ležely kosti pravěkých zvířat. I přes snahy přírodovědců a archeologů byla jeskyně zcela zničena roku 1916 těžbou vápence. Po ukončení těžby zůstala z původní významné Turoldovy jeskyně jen torza.

V roce 1951 se při průzkumech pozůstatků Turoldovy jeskyně podařilo místním amatérským speleologům vedeným Benediktem Závadou objevit pokračování. V dalších letech objevili a prozkoumali celkem 470 metrů chodeb. Podzemní labyrint dostal název Na Turoldu.

Nesnadné začátky

Roku 1958 byla část prostor elektricky osvětlena a zpřístupněna veřejnosti. Po devíti letech byla tato činnost ukončena a jeskyně se pak stávala objektem častých neorganizovaných návštěv a byla značně poškozena, hlavně na některých stěnách vznikly nevzhledné nápisy a kresby. Od roku 1975 zde zahájila opět činnost skupina amatérských speleologů. Byl zabezpečen přístup a během průzkumů objeveny další prostory. Jeskyně Na Turoldu byla propojena s nedalekou jeskyní Liščí díra a v současné době má celý několikapatrový systém délku 2 800 metrů s výškovým rozpětím 47 metrů. Od roku 2004 byla původní prohlídková trasa postupně zrekonstruována a byla opět zpřístupněna veřejnosti.

Systém šikmo spadajících dutin zčásti vyplněných balvanitou sutí vede až na úroveň podzemního jezera, jehož hladina značně kolísá. Stěny jsou pokryty unikátní tzv. turoldskou výzdobou ve formě květákovitých povlaků. Místy jsou na stěnách drobné krápníkové útvary ve formě jehličkovitých a paličkovitých výrůstků. Klasická krápníková výzdoba je bohatě vyvinuta v částech, které nejsou veřejnosti přístupné.

Z celkové délky systému jeskyně Na Turoldu - Liščí jeskyně je veřejnosti zpřístupněno 280 metrů. Jeskyně je významným zimovištěm netopýrů a vrápenců.

 

Více informací o jeskyni, vstupném a otevírací době naleznete na stránkách Správy jeskyní České republiky.

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Související články