Českým polárníkům skončila sezóna, zavřeli Mendela


Závěr sezóny pro šestnáct členů vědecké expedice Masarykovy univerzity nastal na antarktické stanici J.G. Mendela na konci února. V oblasti jižního pólu přichází zima čeští vědci se podívají až teploty znovu poleví.

Českým polárníkům skončila sezóna, zavřeli Mendela
Českým polárníkům skončila sezóna, zavřeli Mendela
Zdroj: archiv

Sumář letošní práce:

  • Úspěšně pokračoval monitoring ústupu zdejších ledovců, klimatologická měření i biofyzikální experimenty z oblasti stresové fyziologie rostlin.
  • Ichtyologicko-parazitologický tým odlovil na tři stovky ryb devíti druhů, z nichž bylo izolováno přes 7 300 parazitů.
  • Mikrobiologové odebrali a kultivovali vzorky vody a půdy, ale i tuleňů weddellových, rypouše sloního a 28 jedinců chaluhy antarktické .
  • Rentgenfluorescenční spektrofotometr Ústavu geologických věd PřF MU byl využit ke studiu pouštních povlaků a pro rekonstrukce předhistorických postupů ledovců odledněné části ostrova Jamese Rosse.
  • Kartograf Geografického ústavu PřF MU na základě všech zdejších měření a získaných dat připravuje obsáhlou databázi, která v budoucnu umožní snadnou orientaci a sdílení informací pro optimalizaci dalšího postupu výzkumu (nejen českého) této jedinečné části Antarktidy. 
Stanici JGM navštívila i Dr. Kateřina Kopalová z Univerzity Karlovy, která spolu s argentinskými kolegy z terénního kempu na sousedním ostrově Vega pátrá ve starých jezerních sedimentech po mikroskopických rozsivkách, které prozradí, jaké podmínky panovaly v této části světa v dávné minulosti.
Ryba Notothenia coriiceps Parazitoložky

 

Zprovozněný systém na pitnou vodu

Dvěma technikům starajícím se o chod stanice se podařilo s pomocí prototypu separátoru plavenin vlastní konstrukce zprovoznit původní systém pro čerpání pitné vody navržené projektantem stanice, Ing. Aloisem Suchánkem.

Nadvláda ledu trvá

Nepříznivá ledová situace na moři, která zkomplikovala už loňskou expedici, zabránila i druhému pokusu o doručení nákladu pro českou vědeckou stanici – chilský ledoborec Almirante Viel ani letos nemohl připlout na vzdálenost umožňující transport zásob.

Doktorand M. Kosina právě odchytil jedince chaluhy antarktické pro získání mikrobiologických vzorků.  Foto: I. Sedláček.

 

Příští rok se tak už určitě budou muset dopravit zásoby paliva, potravin a technického vybavení.

Zatím musí počkat všechna plánovaná vylepšení stanice, protože na palubě ledoborce zůstalo 108 solárních panelů, nový typ větrné elektrárny i kontejner pro úpravu a skladování pitné vody. Náklad se vrátil do skladu v Punta Arenas. Další příležitost k jeho vylodění v Antarktidě nastane za rok. 


Poslední šance


Opravdu v poslední chvíli se ale ledová situace v okolí stanice zlepšila a ledoborec Almirante Viel ke stanici ještě jednou vyrazí. „Souhrou náhod jsme tak nečekaně dostali poslední možnost přece jenom ještě letos dopravit nezbytný materiál na stanici “ uvedl Pavel Kapler.

Ten se proto v doprovodu lékaře MUDr. M. Slezáka a technika p. P. Šrámka vrací zpět do Antarktidy. Jejich návrat do ČR je plánován na začátek dubna.

Hynek Adámek

za použití materiálů 
Pavla Kaplera správce stanice JGM a vedoucí české vědecké expedice Antarktida 2014

Hlavní obrázek: Rostlinní fyziologové prof. M. Barták a Dr. P. Váczi při práci na břehu jezera

zahloubeného v ledovcové moréně. FOTO: K. Tomanová

Související články