Energii můžeme teleportovat na jakoukoli vzdálenost, tvrdí fyzici

Teleportace se experimentálně provádějí na úrovni změny kvantového stavu elementárních částic. V podstatě jde o přenos informace a japonští fyzici hodlají experimentálně ověřit, že na jakoukoli vzdálenost lze přenést i energii.

Energii můžeme teleportovat na jakoukoli vzdálenost, tvrdí fyzici
Energii můžeme teleportovat na jakoukoli vzdálenost, tvrdí fyzici
Zdroj: archiv

Postup je založen na existenci zpřažené vazby mezi dvěma částicemi, která existuje bez jakéhokoli zjevného propojení. Změna kvantového stavu jedné ze spřažených částic se bez ohledu na vzdálenost projeví i na druhé částici. 

Tým japonských vědců z univerzity Tohoku pod vedením Masahura Hotty popsal teorii teleportaci energie v novém vydání odborného časopisu Physical Review A. Jsou přesvědčeni, že energii lze přenést na jakoukoli vzdálenost přenosem informace o energetickém stavu. Hotta přišel s teorií teleportování energie již v roce 2008, ale tehdy se uvažovalo o kvantových přenosech jen na velmi krátké vzdálenosti.

Myšlenka kvantové teleportace ovšem prodělala v posledních 20 letech obrovský posun a již se využívá při navrhování kvantových počítačů.

Vše začalo v roce 1993, kdy kvantovou teleportaci popsala skupina vědců vedená Charlesem Bennettem, jako způsob jak přenést úplnou informaci o částici. Při teleportaci částice A do částice C je třeba použít další částici B, která je kvantově provázána s částicí C. Při kontaktu částic A a B se informace z A přenese do B, a díky provázání zároveň také do částice C. Ta se stává identickou s částicí A, jejíž informace byla během teleportování zničena.

První experiment s kvantovou teleportací proběhl roku 1997 na univerzitě v Innsbrucku, kde byly teleportovány fotony ultrafialového světla. V roce 2004 byly poprvé kvantově teleportovány atomy. V roce 2002 byl teleportován laserový paprsek.

Jiná metoda teleportace byla navržena v roce 2007, nevyžaduje kvantové provázání, ale využívá Boseho-Einsteinův kondenzát (BEC), ve kterém jsou částice na nejnižší energetické hladině a mají stejný kvantový stav. Na BEC se pustí teleportovaná hmota, jejíž částice také dosáhnou nejnižší energetické hladiny a nadbytečnou energii vyzáří jako světelný paprsek, obsahující veškerou informaci o teleportovaných částicích. Tento paprsek pak při kontaktu s jiným BEC vytvoří původní teleportovanou hmotu.

V roce 2012 čínští vědci teleportovali shluk asi 100 milionů atomů rubidia o velikosti 1 mm na vzdálenost 150 metrů. V témže roce byly teleportovány fotony na do té doby rekordní vzdálenost 143 km mezi ostrovy La Palma a Tenerife.

(Informace převzaty z Wikipedie)

 

Související články